Исторически речник
покаꙁат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покаꙁат сѧпокажѫ, покажѹпокажешпокажетъ, покажеть, покажетпокажемъ, покажемь, покажем, покажемопокажете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покажѫтъ, покажѹтъ, покажѫть, покажѹть, покажѫт, покажѹтпокажевѣпокажетапокажетепокажпокаж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покажмъ, покажѣмъ, покажамъ, покажмь, покажѣмь, покажамь, покажм, покажѣм, покажампокажте, покажѣте, покажатепокажвѣ, покажѣвѣ, покажавѣпокажта, покажѣта, покажатапокаꙁахъ, покаꙁахь, покаꙁахпокаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покаꙁапокаꙁахомъ, покаꙁахомь, покаꙁахом, покаꙁахмꙑпокаꙁастепокаꙁашѧ, покаꙁашѫ, покаꙁаша, покаꙁаше, покаꙁахѫпокаꙁаховѣпокаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покаꙁастепокаꙁаахъ, покаꙁахъ, покаꙁаахь, покаꙁахь, покаꙁаах, покаꙁахпокаꙁааше, покаꙁашепокаꙁааше, покаꙁашепокаꙁаахомъ, покаꙁахомъ, покаꙁаахомь, покаꙁахомь, покаꙁаахом, покаꙁахомпокаꙁаашете, покаꙁашете, покаꙁаасте, покаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покаꙁаахѫ, покаꙁахѫ, покаꙁаахѹ, покаꙁахѹпокаꙁааховѣ, покаꙁаховѣпокаꙁаашета, покаꙁашета, покаꙁааста, покаꙁастапокаꙁаашете, покаꙁашете, покаꙁаасте, покаꙁасте
покаꙁат сѧ -покажѫ сѧ -покажеш сѧ св 1. Покажа се, явя се някому нъ шедъ покаж сѧ архереов.  нес даръ же повелѣ мос М Мт 8.4 З, А, СК. Срв.Мк 1.44 М, З, А, СК;Лк 5.14 М З въходѧштю емѹ вь еднѫ весь. сърѣте  десѧть прокаженъ мѫжъ ... ꙇ вдѣвъ ѩ рее мъ. шьдьше покажте сѧ ерѣомъ.  бꙑстъ дѫштемъ мь. штстшѧ сѧ М Лк 17.14 З А СК вънеꙁаапъ прстѫпвъ стꙑ кононъ. покаꙁа сꙙ мъ вь томь градѣ С 26.25  вьспрѣт нестѹѹмѹ томѹ дхѹ. ꙗкоже овсть вьсѣмъ покаꙁат сꙙ мѹ С 36.14 2. Проявя се, представя се за някакъв не отълѫ сꙙ лка. не покаж сꙙ послѣжде нѣхъ владꙑцѣ С 96.14—15  многашт молмъ.  словесꙑ бож тѣшмъ. гор покаꙁааше сꙙ С 282.1 Изч М З А СК С Гр δείκνυμι ἐμαυτόν ἐπιδείκνυμι ἐμαυτόν φαίνομαι ἀναδείκνυμαι ἐμφανίζομαι Вж. при покаꙁатI Нвб