Исторически речник
погрѣшт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погрѣшт сѧпогрѣшѫ, погрѣшѹпогрѣшшпогрѣштъ, погрѣшть, погрѣштпогрѣшмъ, погрѣшмь, погрѣшм, погрѣшмопогрѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погрѣшѧтъ, погрѣшѧть, погрѣшѧтпогрѣшвѣпогрѣштапогрѣштепогрѣшпогрѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погрѣшмъ, погрѣшмь, погрѣшмпогрѣштепогрѣшвѣпогрѣштапогрѣшхъ, погрѣшхь, погрѣшхпогрѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погрѣшпогрѣшхомъ, погрѣшхомь, погрѣшхом, погрѣшхмꙑпогрѣшстепогрѣшшѧ, погрѣшшѫ, погрѣшша, погрѣшше, погрѣшхѫпогрѣшховѣпогрѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погрѣшстепогрѣшаахъ, погрѣшахъ, погрѣшаахь, погрѣшахь, погрѣшаах, погрѣшахпогрѣшааше, погрѣшашепогрѣшааше, погрѣшашепогрѣшаахомъ, погрѣшахомъ, погрѣшаахомь, погрѣшахомь, погрѣшаахом, погрѣшахомпогрѣшаашете, погрѣшашете, погрѣшаасте, погрѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погрѣшаахѫ, погрѣшахѫ, погрѣшаахѹ, погрѣшахѹпогрѣшааховѣ, погрѣшаховѣпогрѣшаашета, погрѣшашета, погрѣшааста, погрѣшастапогрѣшаашете, погрѣшашете, погрѣшаасте, погрѣшасте
погрѣшт сѧ -погрѣшѫ сѧ -погрѣшш сѧ св Лиша се от нещо, загубя небесьнꙑѧ жꙁн погрѣш сꙙ.  н сеѧ же наслад сꙙ С 93.13—14 Изч С Гр διαμαρτάνω Вж. при погрѣшт Нвб