Исторически речник
погрѣшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погрѣштпогрѣшѫ, погрѣшѹпогрѣшшпогрѣштъ, погрѣшть, погрѣштпогрѣшмъ, погрѣшмь, погрѣшм, погрѣшмопогрѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погрѣшѧтъ, погрѣшѧть, погрѣшѧтпогрѣшвѣпогрѣштапогрѣштепогрѣшпогрѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погрѣшмъ, погрѣшмь, погрѣшмпогрѣштепогрѣшвѣпогрѣштапогрѣшхъ, погрѣшхь, погрѣшхпогрѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погрѣшпогрѣшхомъ, погрѣшхомь, погрѣшхом, погрѣшхмꙑпогрѣшстепогрѣшшѧ, погрѣшшѫ, погрѣшша, погрѣшше, погрѣшхѫпогрѣшховѣпогрѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погрѣшстепогрѣшаахъ, погрѣшахъ, погрѣшаахь, погрѣшахь, погрѣшаах, погрѣшахпогрѣшааше, погрѣшашепогрѣшааше, погрѣшашепогрѣшаахомъ, погрѣшахомъ, погрѣшаахомь, погрѣшахомь, погрѣшаахом, погрѣшахомпогрѣшаашете, погрѣшашете, погрѣшаасте, погрѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погрѣшаахѫ, погрѣшахѫ, погрѣшаахѹ, погрѣшахѹпогрѣшааховѣ, погрѣшаховѣпогрѣшаашета, погрѣшашета, погрѣшааста, погрѣшастапогрѣшаашете, погрѣшашете, погрѣшаасте, погрѣшасте
погрѣшт -погрѣшѫ -погрѣшш св 1. Прегреша; отклоня се, отстъпя от нещо добро слово хъ. ѣко ганъгрена жръ обрѧщетъ. отъ нхъже естъ ѹмне флтъ. ѣже ѡ стнѣ погрѣшсте ...  острѹѣ(ете е)термъ вѣрѫ Е 2а 7 2. Пропусна, загубя, лиша се не льст сꙙ кнꙙꙁѹ. ꙗко послѹшаѭ твого ласканꙗ. да погрѣшѫ хрсостово [!] прішеств С 156.9 не погрѣшт ἐπιτυγχάνω, ἐντὸς γίγνομαι, κερδαίνω Постигна, получа, спечеля вьнде къ платѹ. просꙙ тѣла їсѹсова.  въшъдъ прѣмѫдро отьнѫдь наꙙтъ. да вьꙁлюбьнꙑѧ мꙑсл не погрѣштъ С 454.5—6 прмѣте ѹготовано вамъ цѣсаръств ... гоже вꙑ вьсѣмъ намъ не погрѣшт С 508.7 гда отꙿвѣта съмрьтьна вьꙁꙙ ... же вѣрѫ погѹбвъ  съмрьт не погрѣш С 66.17 Изч Е С Гр ἀστοχέω Нвб погреша ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА