Исторически речник
плѧсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плѧсатплѧшѫ, плѧсаѭ, плѧсаѫ, плѧсаѧ, плѧшѹ, плѧсаюплѧшеш, плѧсаш, плѧсаешплѧшетъ, плѧсатъ, плѧсаетъ, плѧшеть, плѧсать, плѧсаеть, плѧшет, плѧсат, плѧсаетплѧшемъ, плѧсамъ, плѧсаемъ, плѧшемь, плѧсамь, плѧсаемь, плѧшем, плѧсам, плѧсаем, плѧшемо, плѧсамо, плѧсаемоплѧшете, плѧсате, плѧсаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плѧшѫтъ, плѧсаѭтъ, плѧсаѫтъ, плѧсаѧтъ, плѧшѹтъ, плѧсаютъ, плѧшѫть, плѧсаѭть, плѧсаѫть, плѧсаѧть, плѧшѹть, плѧсають, плѧшѫт, плѧсаѭт, плѧсаѫт, плѧсаѧт, плѧшѹт, плѧсаютплѧшевѣ, плѧсавѣ, плѧсаевѣплѧшета, плѧсата, плѧсаетаплѧшете, плѧсате, плѧсаетеплѧш, плѧсаплѧш, плѧса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плѧшмъ, плѧсамъ, плѧшѣмъ, плѧшамъ, плѧшмь, плѧсамь, плѧшѣмь, плѧшамь, плѧшм, плѧсам, плѧшѣм, плѧшамплѧште, плѧсате, плѧшѣте, плѧшатеплѧшвѣ, плѧсавѣ, плѧшѣвѣ, плѧшавѣплѧшта, плѧсата, плѧшѣта, плѧшатаплѧсахъ, плѧсахь, плѧсахплѧса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плѧсаплѧсахомъ, плѧсахомь, плѧсахом, плѧсахмꙑплѧсастеплѧсашѧ, плѧсашѫ, плѧсаша, плѧсаше, плѧсахѫплѧсаховѣплѧсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плѧсастеплѧсаахъ, плѧсахъ, плѧсаахь, плѧсахь, плѧсаах, плѧсахплѧсааше, плѧсашеплѧсааше, плѧсашеплѧсаахомъ, плѧсахомъ, плѧсаахомь, плѧсахомь, плѧсаахом, плѧсахомплѧсаашете, плѧсашете, плѧсаасте, плѧсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плѧсаахѫ, плѧсахѫ, плѧсаахѹ, плѧсахѹплѧсааховѣ, плѧсаховѣплѧсаашета, плѧсашета, плѧсааста, плѧсастаплѧсаашете, плѧсашете, плѧсаасте, плѧсасте
плѧсат -плѧшѫ -плѧшеш несв плѧсаѭ -плѧсаш Танцувам, играя пскахомъ вамъ  не плѧсасте М Мт 11.17 З.Срв. Лк 7.32 М З плѧса дъшт родѣдна по срѣдѣ М Мт 14.6 З въшедъш дъштер еѩ родѣдѣ. ꙇ плѧсавъш  ѹгождъш родов М Мк 6.22 Изч М З А Гр ὀρχέομαι Вж. при плѧсань Нвб