Исторически речник
плѧсань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
плѧсан, плѧсаньплѧсанꙗ, плѧсана, плѧсаньꙗплѧсаню, плѧсанѹ, плѧсаньюплѧсанмь, плѧсаньмь, плѧсанмъ, плѧсаньмъ, плѧсанмь, плѧсанмъплѧсан, плѧсань, плѧсанплѧсанꙗ, плѧсана, плѧсаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
плѧсан, плѧсань, плѧсанеплѧсанмъ, плѧсаньмъ, плѧсанмь, плѧсаньмь, плѧсанмъ, плѧсанмь, плѧсаномъ, плѧсанамъплѧсан, плѧсань, плѧсан, плѧсанмплѧсанхъ, плѧсаньхъ, плѧсанхь, плѧсаньхь, плѧсанхъ, плѧсанхьплѧсан, плѧсаньплѧсаню, плѧсанѹ, плѧсанью
NnDu
плѧсанма, плѧсаньма, плѧсанма, плѧсанма
плѧсань -ꙗ ср Танцуване съгрешхъ ... прсно въпадаѭ ... вь клеветꙑ. въ съвадꙑ. въ плѧсанѣ. въ гр ꙁълꙑ СЕ 68а 25 Изч СЕ плѧсан Нвб Срв пля̀сание диал НГер плешене диал РРОДД