Исторически речник
отъщетт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъщетт сѧотъщещѫ, отъщещѹотъщетшотъщеттъ, отъщетть, отъщеттотъщетмъ, отъщетмь, отъщетм, отъщетмоотъщетте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъщетѧтъ, отъщетѧть, отъщетѧтотъщетвѣотъщеттаотъщеттеотъщетотъщет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъщетмъ, отъщетмь, отъщетмотъщеттеотъщетвѣотъщеттаотъщетхъ, отъщетхь, отъщетхотъщет
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъщетотъщетхомъ, отъщетхомь, отъщетхом, отъщетхмꙑотъщетстеотъщетшѧ, отъщетшѫ, отъщетша, отъщетше, отъщетхѫотъщетховѣотъщетста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъщетстеотъщещаахъ, отъщещахъ, отъщещаахь, отъщещахь, отъщещаах, отъщещахотъщещааше, отъщещашеотъщещааше, отъщещашеотъщещаахомъ, отъщещахомъ, отъщещаахомь, отъщещахомь, отъщещаахом, отъщещахомотъщещаашете, отъщещашете, отъщещаасте, отъщещасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъщещаахѫ, отъщещахѫ, отъщещаахѹ, отъщещахѹотъщещааховѣ, отъщещаховѣотъщещаашета, отъщещашета, отъщещааста, отъщещастаотъщещаашете, отъщещашете, отъщещаасте, отъщещасте
отъщетт сѧ -отъщещѫ сѧ -отъщетш сѧ св Ощетя се, загубя, претърпя загуба сам же отъштеттъ сꙙ не цѣлвъ. въспрмшꙙѧ го рад толкъ трѹдъ С 549.5—6 Изч С отъштетт сѧ Вж. при отъщетт Нвб