Исторически речник
отътрѧст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отътрѧстотътрѧсѫ, отътрѩсѫ, отътрѧсѹотътрѧсеш, отътрѩсешотътрѧсетъ, отътрѩсетъ, отътрѧсеть, отътрѩсеть, отътрѧсетотътрѧсемъ, отътрѩсемъ, отътрѧсемь, отътрѩсемь, отътрѧсем, отътрѧсемоотътрѧсете, отътрѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отътрѧсѫтъ, отътрѩсѫтъ, отътрѧсѹтъ, отътрѧсѫть, отътрѩсѫть, отътрѧсѹть, отътрѧсѫт, отътрѧсѹтотътрѧсевѣ, отътрѩсевѣотътрѧсета, отътрѩсетаотътрѧсете, отътрѩсетеотътрѧс, отътрѩсотътрѧс, отътрѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отътрѧсѣмъ, отътрѩсѣмъ, отътрѧсѣмь, отътрѩсѣмь, отътрѧсѣмотътрѧсѣте, отътрѩсѣтеотътрѧсѣвѣ, отътрѩсѣвѣотътрѧсѣта, отътрѩсѣтаотътрѧсъ, отътрѩсъ, отътрѧсохъ, отътрѧсь, отътрѩсь, отътрѧсохь, отътрѧсохотътрѧсе, отътрѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отътрѧсе, отътрѩсеотътрѧсомъ, отътрѩсомъ, отътрѧсохъ, отътрѧсомь, отътрѩсомь, отътрѧсохь, отътрѧсох, отътрѧсохмꙑотътрѧсте, отътрѩсте, отътрѧсостеотътрѧсѧ, отътрѩсѧ, отътрѧсѫ, отътрѧсошѧ, отътрѧсошѫ, отътрѧсоша, отътрѧсоше, отътрѧсохѫотътрѧсовѣ, отътрѩсовѣ, отътрѧсоховѣотътрѧста, отътрѩста, отътрѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отътрѧсте, отътрѩсте, отътрѧсостеотътрѧсѣахъ, отътрѧсѣхъ, отътрѧсѣахь, отътрѧсѣхь, отътрѧсѣах, отътрѧсѣхотътрѧсѣаше, отътрѧсѣшеотътрѧсѣаше, отътрѧсѣшеотътрѧсѣахомъ, отътрѧсѣхомъ, отътрѧсѣахомь, отътрѧсѣхомь, отътрѧсѣахом, отътрѧсѣхомотътрѧсѣашете, отътрѧсѣшете, отътрѧсѣасте, отътрѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отътрѧсѣахѫ, отътрѧсѣхѫ, отътрѧсѣахѹ, отътрѧсѣхѹотътрѧсѣаховѣ, отътрѧсѣховѣотътрѧсѣашета, отътрѧсѣшета, отътрѧсѣаста, отътрѧсѣстаотътрѧсѣашете, отътрѧсѣшете, отътрѧсѣасте, отътрѧсѣсте
отътрѧст -отътрѧсѫ -отътрѧсеш св Отърся, изтърся ꙇ же колжъдо не прметъ васъ. н послѹшаатъ словесъ вашхъ. ꙇсходѧще ꙁ домѹ. л ꙁ града того. отътрѧсѣте прахъ отъ ногъ вашхъ М Мт 10.14 З.Срв. Мк 6.11 М,З;Лк 9.5 М З СК ꙁаклнаѭ тѧ бгомь. крьщьшмь сѧ въ еръданѣ ... отътрѧсъшмь крастꙑ отъ стрѹпвꙑхъ ... ѡтд. вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ СЕ 53b 2 къ юлꙗнї теаахѫ народ вьс. агꙿг҄елъ же отътрꙙсъ прахъ ꙗко отъ ногъ хъ. ослѣп ѧ  не вѣдѣахѫ камо дѫтъ С 3.9 Образно. нъ потъщмъ сѧ въ скрорѣ [!] отътрѧст. брѣмѧ грѣховъ нашхъ. да на вьскрѣшень свѣтъл сърѧщемъ  СЕ 71а 7—8 то вдѣвъ  слꙑшавъ божьствънꙑ їѡанꙿнъ радостьнъ ѹбо бꙑстъ. о отьц скрьбь отътрꙙсъ. тъьѭ пеааше сꙙ о вьꙁвѣштенѣмъ скѹсѣ С 295.29 Изч М З СК СЕ С Гр ἐκτινάσσω ἀποτινάσσω ἀποτινάσσομαι ἀποσμήχω отътрꙙст Вж. при отътрѧсат Нвб