Исторически речник
отътрѧсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отътрѧсатотътрѧсаѭ, отътрѧсаѫ, отътрѧсаѧ, отътрѧсаюотътрѧсаш, отътрѧсаеш, отътрѧсаашотътрѧсатъ, отътрѧсаетъ, отътрѧсаатъ, отътрѧсать, отътрѧсаеть, отътрѧсаать, отътрѧсат, отътрѧсает, отътрѧсаатотътрѧсамъ, отътрѧсаемъ, отътрѧсаамъ, отътрѧсамь, отътрѧсаемь, отътрѧсаамь, отътрѧсам, отътрѧсаем, отътрѧсаам, отътрѧсамо, отътрѧсаемо, отътрѧсаамоотътрѧсате, отътрѧсаете, отътрѧсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отътрѧсаѭтъ, отътрѧсаѫтъ, отътрѧсаѧтъ, отътрѧсаютъ, отътрѧсаѭть, отътрѧсаѫть, отътрѧсаѧть, отътрѧсають, отътрѧсаѭт, отътрѧсаѫт, отътрѧсаѧт, отътрѧсаютотътрѧсавѣ, отътрѧсаевѣ, отътрѧсаавѣотътрѧсата, отътрѧсаета, отътрѧсаатаотътрѧсате, отътрѧсаете, отътрѧсаатеотътрѧсаотътрѧса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отътрѧсамъ, отътрѧсамь, отътрѧсамотътрѧсатеотътрѧсавѣотътрѧсатаотътрѧсахъ, отътрѧсахь, отътрѧсахотътрѧса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отътрѧсаотътрѧсахомъ, отътрѧсахомь, отътрѧсахом, отътрѧсахмꙑотътрѧсастеотътрѧсашѧ, отътрѧсашѫ, отътрѧсаша, отътрѧсаше, отътрѧсахѫотътрѧсаховѣотътрѧсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отътрѧсастеотътрѧсаахъ, отътрѧсахъ, отътрѧсаахь, отътрѧсахь, отътрѧсаах, отътрѧсахотътрѧсааше, отътрѧсашеотътрѧсааше, отътрѧсашеотътрѧсаахомъ, отътрѧсахомъ, отътрѧсаахомь, отътрѧсахомь, отътрѧсаахом, отътрѧсахомотътрѧсаашете, отътрѧсашете, отътрѧсаасте, отътрѧсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отътрѧсаахѫ, отътрѧсахѫ, отътрѧсаахѹ, отътрѧсахѹотътрѧсааховѣ, отътрѧсаховѣотътрѧсаашета, отътрѧсашета, отътрѧсааста, отътрѧсастаотътрѧсаашете, отътрѧсашете, отътрѧсаасте, отътрѧсасте
отътрѧсат -отътрѧсаѭ -отътрѧсаш несв Отърсвам, изтърсвам вь ньже колжъдо градъ въходте ꙇ не премлѭтъ васъ. ꙇшъдъше на распѫтьѣ его рьцѣте. ꙇ прахъ прлепъше насъ отъ града вашего отътрѧсаемъ вамъ М Лк 10.11 З А Изч М З А Гр ἀπομάσσομαι ѡтътрѧсат Нвб Срв оттръсвам несв оттреса св диал ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА