Исторически речник
отъсѫдѫ  
отъсѫдѫ нареч Оттук, от това място рѣшѧ же къ немѹ братрѣ его. прѣд отъ сѫдѫ. ꙇ дѫ (!) въ юдеѭ. до (!)  ѹенц тво вдѧтъ дѣла твоѣ. ѣже творш М Йо 7.3 ѹеніці се глоахѫ [!] ъто естъ. къде хоштеші ѹготоваемъ т ѣсті пасхѫ. ѹімі бꙑваемъ отъ сѫдѫ. ѣко не імѣаше домѹ отълѫена хъ. снъ бо сѧтъ скꙑ. не іматъ къде главꙑ подъклоніті К 6а 21—22 Изч М К Гр ἐντεῦϑεν отъ сѫдѫ Вж. при отъсѫдѹ Нвб