Исторически речник
отъсѫдѣ  
отъсѫдѣ нареч Оттук, от това място ꙇс же рее мъ. ꙁа невѣръство ваше. амнь бо глѭ вамъ. аще мате вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшъно. реете горѣ се прѣ()д отъ сѫдѣ тамо. ꙇ прѣдетъ М Мт 17.20А нъ да раꙁѹмѣетъ весь мрь. ѣко люблѭ оца.  ѣко ꙁаповѣда мьнѣ оць. тако творѭ. вьстанѣте дѣмь от сѫдѣ А Йо 14.31 СК вождю ꙁълѹмѹ. ꙇ вꙿсѣмъ хрантелемъ его ... обрат  на бѣжане. ꙇ ꙁаповѣжд емѹ. отт отъ сѫдѣ СЕ 51b 13—14  многашд обрꙙштеш вь ветьхꙑхъ кн҄гахъ. сьмрьт ада наремо. прѣставьнь же отъсѫдѣ С 487.25 Изч М А СК СЕ С Гр ἔνϑεν ἐντεῦϑεν παντελῶς от сѫдѣ отъ сѫдѣ от(ъ)сѫдѣ Вж. при отъсѫдѹ Нвб