Исторически речник
отъръват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъръват*отъръвѫ*отъръвеш*отъръветъ*отъръвемъ*отъръвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*отъръвѫтъ*отъръвевѣ*отъръвета*отъръвете*отъръв*отъръвв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*отъръвѣмъ*отъръвѣте*отъръвѣвѣ*отъръвѣта*отъръвахъ*отъръва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*отъръва*отъръвахомъ*отъръвасте*отъръвашѧ, *отъръвахѫ*отъръваховѣ*отъръваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*отъръвасте*отъръваахъ*отъръвааше*отъръвааше*отъръваахомъ*отъръваашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отъръваахѫ*отъръвааховѣ*отъръваашета*отъръваашете
отъръват -отъръвѫ -отъръвеш св Откъсна, отделя глаголаахѫ ц нарѫгаѭште сꙙ. тетъка ботъ сꙙ да не отърьвена [погр. вм. отъръвана] бѫдетъ С 133.12 Изч С Вж. при отъръвень Нвб