Исторически речник
отъраждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъраждатотъраждаѭ, отъраждаѫ, отъраждаѧ, отъраждаюотъраждаш, отъраждаеш, отъраждаашотъраждатъ, отъраждаетъ, отъраждаатъ, отъраждать, отъраждаеть, отъраждаать, отъраждат, отъраждает, отъраждаатотъраждамъ, отъраждаемъ, отъраждаамъ, отъраждамь, отъраждаемь, отъраждаамь, отъраждам, отъраждаем, отъраждаам, отъраждамо, отъраждаемо, отъраждаамоотъраждате, отъраждаете, отъраждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъраждаѭтъ, отъраждаѫтъ, отъраждаѧтъ, отъраждаютъ, отъраждаѭть, отъраждаѫть, отъраждаѧть, отъраждають, отъраждаѭт, отъраждаѫт, отъраждаѧт, отъраждаютотъраждавѣ, отъраждаевѣ, отъраждаавѣотъраждата, отъраждаета, отъраждаатаотъраждате, отъраждаете, отъраждаатеотъраждаотъражда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъраждамъ, отъраждамь, отъраждамотъраждатеотъраждавѣотъраждатаотъраждахъ, отъраждахь, отъраждахотъражда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъраждаотъраждахомъ, отъраждахомь, отъраждахом, отъраждахмꙑотъраждастеотъраждашѧ, отъраждашѫ, отъраждаша, отъраждаше, отъраждахѫотъраждаховѣотъраждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъраждастеотъраждаахъ, отъраждахъ, отъраждаахь, отъраждахь, отъраждаах, отъраждахотъраждааше, отъраждашеотъраждааше, отъраждашеотъраждаахомъ, отъраждахомъ, отъраждаахомь, отъраждахомь, отъраждаахом, отъраждахомотъраждаашете, отъраждашете, отъраждаасте, отъраждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъраждаахѫ, отъраждахѫ, отъраждаахѹ, отъраждахѹотъраждааховѣ, отъраждаховѣотъраждаашета, отъраждашета, отъраждааста, отъраждастаотъраждаашете, отъраждашете, отъраждаасте, отъраждасте
отъраждат -отъраждаѭ -отъраждаш несв Проявявам снизхождение, милост, търпение братре. молѭ вꙑ аꙁъ ѫжънкъ о гі. достоно ходт ꙁъванью ... съ тръпѣнемь отъраждаѭще дрѹгъ дрѹгѹ. любовѭ СЕ 105b 16 Изч СЕ Гр ἀνέχομαι Вж. при отърадт Нвб