Исторически речник
отърадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърадтотъраждѫ, отъраждѹотърадшотърадтъ, отърадть, отърадтотърадмъ, отърадмь, отърадм, отърадмоотърадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърадѧтъ, отърадѧть, отърадѧтотърадвѣотърадтаотърадтеотърадотърад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърадмъ, отърадмь, отърадмотърадтеотърадвѣотърадтаотърадхъ, отърадхь, отърадхотърад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърадотърадхомъ, отърадхомь, отърадхом, отърадхмꙑотърадстеотърадшѧ, отърадшѫ, отърадша, отърадше, отърадхѫотъраховѣотърадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърадстеотъраждаахъ, отъраждахъ, отърадѣахъ, отърадѣхъ, отъражахъ, отърадѧхъ, отъраждаахь, отъраждахь, отърадѣахь, отърадѣхь, отъражахь, отърадѧхь, отъраждаах, отъраждах, отърадѣах, отърадѣх, отъражах, отърадѧхотъраждааше, отъраждаше, отърадѣаше, отърадѣше, отъражаше, отърадѧшеотъраждааше, отъраждаше, отърадѣаше, отърадѣше, отъражаше, отърадѧшеотъраждаахомъ, отъраждахомъ, отърадѣахомъ, отърадѣхомъ, отъражахомъ, отърадѧхомъ, отъраждаахомь, отъраждахомь, отърадѣахомь, отърадѣхомь, отъражахомь, отърадѧхомь, отъраждаахом, отъраждахом, отърадѣахом, отърадѣхом, отъражахом, отърадѧхомотъраждаашете, отъраждашете, отърадѣашете, отърадѣшете, отъражашете, отъраждаасте, отъраждасте, отърадѣасте, отърадѣсте, отъражасте, отърадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъраждаахѫ, отъраждахѫ, отърадѣахѫ, отърадѣхѫ, отъражахѫ, отъраждаахѹ, отъраждахѹ, отърадѣахѹ, отърадѣхѹ, отъражахѹ, отърадѧхѹотъраждааховѣ, отъраждаховѣ, отърадѣаховѣ, отърадѣховѣ, отъражаховѣ, отърадѧховѣотъраждаашета, отъраждашета, отърадѣашета, отърадѣшета, отъражашета, отъраждааста, отъраждаста, отърадѣаста, отърадѣста, отъражаста, отърадѧстаотъраждаашете, отъраждашете, отърадѣашете, отърадѣшете, отъражашете, отъраждаасте, отъраждасте, отърадѣасте, отърадѣсте, отъражасте, отърадѧсте
отърадт -отъраждѫ -отърадш св Проявя снизхождение, милост, търпение ꙇ тѣмъ отърад гі. ꙇ отъпѹст. ꙇ отъдажд. ѣко. благꙑ кⷠ҇люць. прѣгрѣшенѣ наша СЕ 65b 26 Изч СЕ Гр ἀνίημι Нвб Срв радея ’милея’ ОА БТР