Исторически речник
отъкрꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъкрꙑтотъкрꙑѭ, отъкрꙑѫ, отъкрꙑѧ, отъкрꙑюотъкрꙑш, отъкрꙑешотъкрꙑтъ, отъкрꙑетъ, отъкрꙑть, отъкрꙑеть, отъкрꙑт, отъкрꙑетотъкрꙑмъ, отъкрꙑемъ, отъкрꙑмь, отъкрꙑемь, отъкрꙑм, отъкрꙑем, отъкрꙑмо, отъкрꙑемоотъкрꙑте, отъкрꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъкрꙑѭтъ, отъкрꙑѫтъ, отъкрꙑѧтъ, отъкрꙑютъ, отъкрꙑѭть, отъкрꙑѫть, отъкрꙑѧть, отъкрꙑють, отъкрꙑѭт, отъкрꙑѫт, отъкрꙑѧт, отъкрꙑютотъкрꙑвѣ, отъкрꙑевѣотъкрꙑта, отъкрꙑетаотъкрꙑте, отъкрꙑетаотъкрꙑ, отъкрꙑ, отъкръотъкрꙑ, отъкрꙑ, отъкръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъкрꙑмъ, отъкрꙑꙗмъ, отъкрꙑамъ, отъкрꙑѣмъ, отъкрꙑмь, отъкрꙑꙗмь, отъкрꙑѣмь, отъкрꙑм, отъкрꙑꙗм, отъкрꙑѣмотъкрꙑте, отъкрꙑꙗте, отъкрꙑате, отъкрꙑѣтеотъкрꙑвѣ, отъкрꙑꙗвѣ, отъкрꙑавѣ, отъкрꙑѣвѣотъкрꙑта, отъкрꙑꙗта, отъкрꙑѣта, отъкрꙑатеотъкрꙑхъ, отъкрꙑхь, отъкрꙑхотъкрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъкрꙑотъкрꙑхомъ, отъкрꙑхомь, отъкрꙑхом, отъкрꙑхмꙑотъкрꙑстеотъкрꙑшѧ, отъкрꙑшѫ, отъкрꙑша, отъкрꙑше, отъкрꙑхѫотъкрꙑховѣотъкрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъкрꙑсте, отъкрꙑстаотъкрꙑꙗахъ, отъкрꙑꙗхъ, отъкрꙑаахъ, отъкрꙑахъ, отъкрꙑꙗахь, отъкрꙑꙗхь, отъкрꙑаахь, отъкрꙑахь, отъкрꙑꙗах, отъкрꙑꙗх, отъкрꙑаах, отъкрꙑах, отъкрꙑѧхъ, отъкрꙑѧхь, отъкрꙑѧхотъкрꙑꙗаше, отъкрꙑꙗше, отъкрꙑааше, отъкрꙑаше, отъкрꙑѧшеотъкрꙑꙗаше, отъкрꙑꙗше, отъкрꙑааше, отъкрꙑаше, отъкрꙑѧшеотъкрꙑꙗахомъ, отъкрꙑꙗхомъ, отъкрꙑаахомъ, отъкрꙑахомъ, отъкрꙑꙗахомь, отъкрꙑꙗхомь, отъкрꙑаахомь, отъкрꙑахомь, отъкрꙑꙗахом, отъкрꙑꙗхом, отъкрꙑаахом, отъкрꙑахом, отъкрꙑѧхомъ, отъкрꙑѧхомь, отъкрꙑѧхомотъкрꙑꙗашете, отъкрꙑꙗшете, отъкрꙑаашете, отъкрꙑашете, отъкрꙑꙗасте, отъкрꙑꙗсте, отъкрꙑаасте, отъкрꙑасте, отъкрꙑѧшете, отъкрꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъкрꙑꙗахѫ, отъкрꙑꙗхѫ, отъкрꙑꙗахѹ, отъкрꙑꙗхѹ, отъкрꙑаахѫ, отъкрꙑахѫ, отъкрꙑаахѹ, отъкрꙑахѹ, отъкрꙑѧхѹотъкрꙑꙗаховѣ, отъкрꙑꙗховѣ, отъкрꙑааховѣ, отъкрꙑаховѣ, отъкрꙑѧховѣотъкрꙑꙗашета, отъкрꙑꙗшета, отъкрꙑаашета, отъкрꙑашета, отъкрꙑꙗаста, отъкрꙑꙗста, отъкрꙑааста, отъкрꙑаста, отъкрꙑѧшета, отъкрꙑѧстаотъкрꙑꙗашете, отъкрꙑꙗшете, отъкрꙑаашете, отъкрꙑашете, отъкрꙑꙗасте, отъкрꙑꙗсте, отъкрꙑаасте, отъкрꙑасте, отъкрꙑѧшете, отъкрꙑѧсте
отъкрꙑт -отъкрꙑѭ -отъкрꙑш св 1. Открия нещо, което не се вижда [скрито от погледа] ньтоже бо естъ покръвено еже не окръвено бѫдетъ З Мт 10.26  авішѩ сѩ істоъніці водъні.  отъкръішѩ сѩ основанъѣ ѹселенꙑѩ СП 17.16 даудъ пророкъ подъ псанмъ съкрꙑ раꙁѹмъ. а дѣт обьдо отъкрвьше. на ѩꙁꙑцѣ богатъство ꙁнесошꙙ С 327.5 Отмахна, отворя. не могѫште прстѫпт къ немѹ ꙁа народъ. отъкрꙑшѧ покровъ деже бѣ. ꙇ прокопавъше съвѣсшѧ одръ на немьже ослабленꙑ сълежааше М Мк 2.4 З А Оголя. гласъ гнь съвръшаѭштаго елені.  отъкръіетъ дѫбровꙑ СП 28.9 которꙑмъ бо страхомъ. бж пльт то съвлаш лент ...  отъкрꙑт тѣло бога сьмѣрьшааго сꙙ вол҄еѭ С 456.21 2. Покажа, разкрия аꙁъ сво вьсе сьтворхъ. мошть своѭ отъкрꙑхъ покаꙁахъ. ꙗко немоштьна нанате дѣлеса С 413.21 Образно. да събѫдетъ сѧ слово саѩ прка еже рее. г кто вѣрѫ ѩ слѹхѹ нашемѹ. ꙇ мꙑшъца гнѣ комѹ отъкрꙑ сѧ М Йо 12.38 З А СК 3. Разкрия, направя явно [нещо скрито, тайно] отъвръꙁѫ въ пртъахъ ѹста моѣ. отъкрꙑѭ съкръвенаа. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 13.35 З г ... ѹталъ ес се отъ прѣмѫдръ  раꙁѹменъ. ꙇ отъкрꙑ с младеньцемъ М Лк 10.21 З А СК оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова СЕ 53а 12 не могѫ ѹтат. ѣже отъкрꙑт ꙇматъ. съвѣстьнаа моѣ  не съвѣстьнаа СЕ 68b 14 тажде прем(...)е дѣла беꙁбожьнꙑхъ странъ щюд  трѣбованьѣ  словеса. еже срамъ естъ  ѿкрът  на срѣдѣ ꙁвест Р II 4.11 4. прич мин страд a) Като прил. отъкръвенъ a) ἀνακεκαλυμμένος Открит, неприкрит мльа же тѹ лѣтъ шестъ ... жтꙗ ловѣьска отълѫвъ сꙙ. глаголат къ богѹ любꙙ въ мльан ... ꙗкоже отъкръвеномъ лцемъ славѫ господьн҄ѫ вдоват С 289.3—4 b) b) Като прил. отъкръвенъ a) αἴϑριος Бездомен прен сьмѣренааго їсѹса. ѫꙁьнка їсѹса. окръвенааго страннааго.  въ страньнꙑхꙿ неꙁнама С 454.20 b) c) Като същ. отъкръвенаꙗ ср мн Откровения, видения добро стъ вънѫ молт сꙙ  ѹгаждат богѹ. н дного бо отъ отъкръвенꙑхъ. овъторт хотѣаше С 570.1—2 5. Прен. Насоча, отправя ѡтъкрꙑ къ гю пѫть твої.  ѹпъваі на нь СП 36.5 отъкрꙑт о ἀποκαλύπτω τοὺς ὀφϑαλμούς Направя някого да прогледне отъкрꙑ пркръвенѣ о его. ꙇ подажд емѹ ꙁракъ. ꙇ съподоб  слѹжъбѣ твое СЕ 34b 14 Прен.Отворя очите на някого, дам му възможност да види, да разбере нещо. ѡтъкръї о мо ї раꙁѹмѣѭ. юдеса отъ ꙁакона твоего СП 118.18 отъкрꙑт сѧ М З А СК СП СЕ С Р Гр ἀποκαλύπτω ἀνακαλύπτω ἀποστεγάζω ἀνοίγνυμι ἐκκαλύπτω ἐρεύγομαι отъкрт ѡтъкрът ѡтъкрꙑт ѿкрът отъкрът оⷮкрꙑт окрꙑт ѡкрꙑт Вж. при отъкрꙑват Нвб