Исторически речник
отъвѣщават сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвѣщават сѧотъвѣщаваѭ, отъвѣщаваѫ, отъвѣщаваѧ, отъвѣщаваюотъвѣщаваш, отъвѣщаваеш, отъвѣщаваашотъвѣщаватъ, отъвѣщаваетъ, отъвѣщаваатъ, отъвѣщавать, отъвѣщаваеть, отъвѣщаваать, отъвѣщават, отъвѣщавает, отъвѣщаваатотъвѣщавамъ, отъвѣщаваемъ, отъвѣщаваамъ, отъвѣщавамь, отъвѣщаваемь, отъвѣщаваамь, отъвѣщавам, отъвѣщаваем, отъвѣщаваам, отъвѣщавамо, отъвѣщаваемо, отъвѣщаваамоотъвѣщавате, отъвѣщаваете, отъвѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвѣщаваѭтъ, отъвѣщаваѫтъ, отъвѣщаваѧтъ, отъвѣщаваютъ, отъвѣщаваѭть, отъвѣщаваѫть, отъвѣщаваѧть, отъвѣщавають, отъвѣщаваѭт, отъвѣщаваѫт, отъвѣщаваѧт, отъвѣщаваютотъвѣщававѣ, отъвѣщаваевѣ, отъвѣщаваавѣотъвѣщавата, отъвѣщаваета, отъвѣщаваатаотъвѣщавате, отъвѣщаваете, отъвѣщаваатеотъвѣщаваотъвѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвѣщавамъ, отъвѣщавамь, отъвѣщавамотъвѣщаватеотъвѣщававѣотъвѣщаватаотъвѣщавахъ, отъвѣщавахь, отъвѣщавахотъвѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвѣщаваотъвѣщавахомъ, отъвѣщавахомь, отъвѣщавахом, отъвѣщавахмꙑотъвѣщавастеотъвѣщавашѧ, отъвѣщавашѫ, отъвѣщаваша, отъвѣщаваше, отъвѣщавахѫотъвѣщаваховѣотъвѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвѣщавастеотъвѣщаваахъ, отъвѣщавахъ, отъвѣщаваахь, отъвѣщавахь, отъвѣщаваах, отъвѣщавахотъвѣщавааше, отъвѣщавашеотъвѣщавааше, отъвѣщавашеотъвѣщаваахомъ, отъвѣщавахомъ, отъвѣщаваахомь, отъвѣщавахомь, отъвѣщаваахом, отъвѣщавахомотъвѣщаваашете, отъвѣщавашете, отъвѣщаваасте, отъвѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвѣщаваахѫ, отъвѣщавахѫ, отъвѣщаваахѹ, отъвѣщавахѹотъвѣщавааховѣ, отъвѣщаваховѣотъвѣщаваашета, отъвѣщавашета, отъвѣщавааста, отъвѣщавастаотъвѣщаваашете, отъвѣщавашете, отъвѣщаваасте, отъвѣщавасте
отъвѣщават сѧ -отъвѣщаваѭ сѧ -отъвѣщаваш сѧ несв Отказвам се, отричам се петръ ... гда же л отъметааше сꙙ крьста  отъвѣштавааше сꙙ. въспрѣштамо мѹ бꙑвааше ꙁѣло С 379.15 Изч С Гр ἀπαγορεύω отъвѣштават сꙙ Вж. при отъвѣщат Нвб