Исторически речник
остѫпат  
остѫпат вж отъстѫпат