Исторически речник
отъстѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъстѫпатотъстѫпаѭ, отъстѫпаѫ, отъстѫпаѧ, отъстѫпаюотъстѫпаш, отъстѫпаеш, отъстѫпаашотъстѫпатъ, отъстѫпаетъ, отъстѫпаатъ, отъстѫпать, отъстѫпаеть, отъстѫпаать, отъстѫпат, отъстѫпает, отъстѫпаатотъстѫпамъ, отъстѫпаемъ, отъстѫпаамъ, отъстѫпамь, отъстѫпаемь, отъстѫпаамь, отъстѫпам, отъстѫпаем, отъстѫпаам, отъстѫпамо, отъстѫпаемо, отъстѫпаамоотъстѫпате, отъстѫпаете, отъстѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъстѫпаѭтъ, отъстѫпаѫтъ, отъстѫпаѧтъ, отъстѫпаютъ, отъстѫпаѭть, отъстѫпаѫть, отъстѫпаѧть, отъстѫпають, отъстѫпаѭт, отъстѫпаѫт, отъстѫпаѧт, отъстѫпаютотъстѫпавѣ, отъстѫпаевѣ, отъстѫпаавѣотъстѫпата, отъстѫпаета, отъстѫпаатаотъстѫпате, отъстѫпаете, отъстѫпаатеотъстѫпаотъстѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъстѫпамъ, отъстѫпамь, отъстѫпамотъстѫпатеотъстѫпавѣотъстѫпатаотъстѫпахъ, отъстѫпахь, отъстѫпахотъстѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъстѫпаотъстѫпахомъ, отъстѫпахомь, отъстѫпахом, отъстѫпахмꙑотъстѫпастеотъстѫпашѧ, отъстѫпашѫ, отъстѫпаша, отъстѫпаше, отъстѫпахѫотъстѫпаховѣотъстѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъстѫпастеотъстѫпаахъ, отъстѫпахъ, отъстѫпаахь, отъстѫпахь, отъстѫпаах, отъстѫпахотъстѫпааше, отъстѫпашеотъстѫпааше, отъстѫпашеотъстѫпаахомъ, отъстѫпахомъ, отъстѫпаахомь, отъстѫпахомь, отъстѫпаахом, отъстѫпахомотъстѫпаашете, отъстѫпашете, отъстѫпаасте, отъстѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъстѫпаахѫ, отъстѫпахѫ, отъстѫпаахѹ, отъстѫпахѹотъстѫпааховѣ, отъстѫпаховѣотъстѫпаашета, отъстѫпашета, отъстѫпааста, отъстѫпастаотъстѫпаашете, отъстѫпашете, отъстѫпаасте, отъстѫпасте
отъстѫпат -отъстѫпаѭ -отъстѫпаш несв остѫпат -остѫпаѭ -остѫпаш 1. Прен. Губя силата си, отстъпвам слꙑші  проповѣждь. бжіѣ вельѣ юдеса. како ꙁаконъ остѫпаетъ. како благодѣть процвтает(.) К 13а 37—38 Срв. С450.6 2. Прен. Отстъпвам, отричам се, отказвам се, отмятам се с корене не мѫтъ. ꙇже въ врѣмѧ вѣрѫ емлѭтъ. ꙇ въ врѣмѧ напаст остѫпаѭтъ М Лк 8.13 З А ѹньжлъ ес вьсѩ остѫпаѭштѩ отъ оправъданеі твоіхъ СП 118.118 стꙑ їѡна. рее ... къ вльхвомъ. аꙁъ отъ кнꙙꙁа вашего  отъ вьсѣхъ дрѹгъ вашхъ. же сѫтъ агг҄ел сотонн. отъстѫпаѭ  отъмештѫ сꙙ вьсѣхъ хъ С 260.27—28 не отъстѫпат ἀναπόστατός εἰμι Не отстъпвам, не изоставам, следвам някого непрекъснато малꙑ ѹбоꙗ сꙙ ꙗкоже тъ м съповѣда. ꙗкоже ѹбо ношть  дьнь вьслѣдѹѭшта  не отъстѫпаѭшта.  ратьнкомъ отъѹмꙑѭшта льва. вдѣ С 292.29 Изч М З А СК СП К С Гр χωρέω [вар. ὑποχωρέω] ἀφίσταμαι ἀποστατέω Нвб остъпвам остар ВА отстъпвам ОА НГер ЕтМл БТР АР отстъпям, отстъпувам диал Дюв ЕтМл