Исторически речник
оправьдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оправьдт сѧоправьждѫ, оправьждѹоправьдшоправьдтъ, оправьдть, оправьдтоправьдмъ, оправьдмь, оправьдм, оправьдмооправьдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оправьдѧтъ, оправьдѧть, оправьдѧтоправьдвѣоправьдтаоправьдтеоправьдоправьд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оправьдмъ, оправьдмь, оправьдмоправьдтеоправьдвѣоправьдтаоправьдхъ, оправьдхь, оправьдхоправьд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оправьдоправьдхомъ, оправьдхомь, оправьдхом, оправьдхмꙑоправьдстеоправьдшѧ, оправьдшѫ, оправьдша, оправьдше, оправьдхѫоправьдховѣоправьдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оправьдстеоправьждаахъ, оправьждахъ, оправьжахъ, оправьждаахь, оправьждахь, оправьжахь, оправьждаах, оправьждах, оправьжахоправьждааше, оправьждаше, оправьжашеоправьждааше, оправьждаше, оправьжашеоправьждаахомъ, оправьждахомъ, оправьжахомъ, оправьждаахомь, оправьждахомь, оправьжахомь, оправьждаахом, оправьждахом, оправьжахомоправьждаашете, оправьждашете, оправьжашете, оправьждаасте, оправьждасте, оправьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оправьждаахѫ, оправьждахѫ, оправьжахѫ, оправьждаахѹ, оправьждахѹ, оправьжахѹоправьждааховѣ, оправьждаховѣ, оправьжаховѣоправьждаашета, оправьждашета, оправьжашета, оправьждааста, оправьждаста, оправьжастаоправьждаашете, оправьждашете, оправьжашете, оправьждаасте, оправьждасте, оправьжасте
оправьдт сѧ -оправьждѫ сѧ -оправьдш сѧ св Прав съм, справедлив съм помлѹі мѩ бже ... тебѣ едіномѹ съгрѣшіхъ. ї ꙁълое прѣдъ тобоѭ створхъ. ѣко да оправьдіші сѩ въ словесе [!] твоіхъ. ї прѣпьріш вънегъда осѫдті сѩ СП 50.6 оправьдт сѧ самъ δικαιόομαι ἐμαυτόν Оправдая се, намеря си благовиден предлог онъ же хотѧ оправьдт (т) сѧ самъ. рее къ св. ꙇ кто (е)естъ ꙇскрън мо М Лк 10.29 З А Изч М З А СК СП Гр δικαιόομαι Вж. при оправьдат Нвб