Исторически речник
оправьдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оправьдатоправьдаѭ, оправьдаѫ, оправьдаѧ, оправьдаюоправьдаш, оправьдаеш, оправьдаашоправьдатъ, оправьдаетъ, оправьдаатъ, оправьдать, оправьдаеть, оправьдаать, оправьдат, оправьдает, оправьдаатоправьдамъ, оправьдаемъ, оправьдаамъ, оправьдамь, оправьдаемь, оправьдаамь, оправьдам, оправьдаем, оправьдаам, оправьдамо, оправьдаемо, оправьдаамооправьдате, оправьдаете, оправьдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оправьдаѭтъ, оправьдаѫтъ, оправьдаѧтъ, оправьдаютъ, оправьдаѭть, оправьдаѫть, оправьдаѧть, оправьдають, оправьдаѭт, оправьдаѫт, оправьдаѧт, оправьдаютоправьдавѣ, оправьдаевѣ, оправьдаавѣоправьдата, оправьдаета, оправьдаатаоправьдате, оправьдаете, оправьдаатеоправьдаоправьда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оправьдамъ, оправьдамь, оправьдамоправьдатеоправьдавѣоправьдатаоправьдахъ, оправьдахь, оправьдахоправьда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оправьдаоправьдахомъ, оправьдахомь, оправьдахом, оправьдахмꙑоправьдастеоправьдашѧ, оправьдашѫ, оправьдаша, оправьдаше, оправьдахѫоправьдаховѣоправьдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оправьдастеоправьдаахъ, оправьдахъ, оправьдаахь, оправьдахь, оправьдаах, оправьдахоправьдааше, оправьдашеоправьдааше, оправьдашеоправьдаахомъ, оправьдахомъ, оправьдаахомь, оправьдахомь, оправьдаахом, оправьдахомоправьдаашете, оправьдашете, оправьдаасте, оправьдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оправьдаахѫ, оправьдахѫ, оправьдаахѹ, оправьдахѹоправьдааховѣ, оправьдаховѣоправьдаашета, оправьдашета, оправьдааста, оправьдастаоправьдаашете, оправьдашете, оправьдаасте, оправьдасте
оправьдат -оправьдаѭ -оправьдаш несв св 1. Снемам греха от някого, обявявам го за праведен, оправдавам гі бже нашъ. давъꙶ петров слъꙁам покаане. ꙇ блѫдьнц отъпѹщене грѣхомъ. ѡправъдавъꙶ мꙑтара. раꙁѹмѣвъша своѣ прѣгрѣшенѣ. прм сповѣдане раба твоего сего СЕ 77а 12—13 ѡправъда дхъ его. ꙇ прьт  съ вꙿсѣм стꙑм твом. ѹгождьш м тебѣ отъ вѣка СЕ 58b 5 2. Прич. мин. страд. като прил. оправьданъ a) δεδικαιωμένος Оправдан, опростен, приет като праведен глѭ вамъ. сънде сь оправъданъ въ домъ сво М Лк 18.14 З А СК b) Праведен, справедлив страхъ гнъ прѣістъ прѣбꙑваетъ вь вѣкѹ. сѫдъбъ гнѩ стіньнꙑ оправъданꙑ въкѹпѣ СП 18.10 оправьдаѭще себе οἱ δικαιοῦντες ἑαυτούς Тези, които смятат себе си за праведни  рее мъ. вꙑ есте оправъдаѭште себе прѣдъ лвкꙑ М Лк 16.15 З А Изч М З А СК СП СЕ Гр δικαιόω оправъдат ѡправъдат Нвб оправдая [се] св оправдавам [се] несв ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА