Исторически речник
оправьдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оправьдтоправьждѫ, оправьждѹоправьдшоправьдтъ, оправьдть, оправьдтоправьдмъ, оправьдмь, оправьдм, оправьдмооправьдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оправьдѧтъ, оправьдѧть, оправьдѧтоправьдвѣоправьдтаоправьдтеоправьдоправьд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оправьдмъ, оправьдмь, оправьдмоправьдтеоправьдвѣоправьдтаоправьдхъ, оправьдхь, оправьдхоправьд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оправьдоправьдхомъ, оправьдхомь, оправьдхом, оправьдхмꙑоправьдстеоправьдшѧ, оправьдшѫ, оправьдша, оправьдше, оправьдхѫоправьдховѣоправьдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оправьдстеоправьждаахъ, оправьждахъ, оправьжахъ, оправьждаахь, оправьждахь, оправьжахь, оправьждаах, оправьждах, оправьжахоправьждааше, оправьждаше, оправьжашеоправьждааше, оправьждаше, оправьжашеоправьждаахомъ, оправьждахомъ, оправьжахомъ, оправьждаахомь, оправьждахомь, оправьжахомь, оправьждаахом, оправьждахом, оправьжахомоправьждаашете, оправьждашете, оправьжашете, оправьждаасте, оправьждасте, оправьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оправьждаахѫ, оправьждахѫ, оправьжахѫ, оправьждаахѹ, оправьждахѹ, оправьжахѹоправьждааховѣ, оправьждаховѣ, оправьжаховѣоправьждаашета, оправьждашета, оправьжашета, оправьждааста, оправьждаста, оправьжастаоправьждаашете, оправьждашете, оправьжашете, оправьждаасте, оправьждасте, оправьжасте
оправьдт -оправьждѫ -оправьдш св 1. Оправдая, отдам правото някому ꙇ вьс людье слꙑшавъше  мꙑтаре оправъдшѧ ба кръштъше сѧ. кръштенемь оановомъ М Лк 7.29 З сѫд сірѹ і ніштю съмѣрена і ѹбога оправьдте. їꙁъмѣте ѹбога ї нішта. їꙁдрѫкъ грѣшьніъ іꙁбавіте СП 81.3 2. Оправдая, приема за праведен глѭ же вамъ. ѣко вьсѣко слово праꙁдъно. еже аще рекѫтъ лвц. въꙁдадѧтъ о немь слово. вь день сѫдьнꙑ. отъ словесъ бо свохъ. оправъдш сѧ. ꙇ словесꙑ свом сѫдш с М Мт 12.37 З А СК 3. Засвидетелствам истинността на нещо прде снъ лвскꙑ. ѣдꙑ  пѩ  глте. се лвкъ ѣдъца  внопца. дрѹгъ мꙑтаремъ  грѣшънкомъ. ꙇ оправьд сѧ прѣмѫдрость отъ ѧдъ свохъ М Лк 7.35 З.Срв. Мт 11.19 М З 4. Прен. Очистя от грях ї рѣхъ ѹбо въсѹе оправьдхъ сръдьце мое. ї ѹмꙑхъ въ неповінънꙑхъ рѫцѣ моі СП 72.13 не оправьдт a) ἀδικέω Извърша беззаконие, безчестие, неправда; онеправдая  хвалті сѩ съ достоѣньемъ твоімъ. съгрѣшіхомъ съ оці нашімі. беꙁаконъновахомъ і не оправьдіхомъ СП 105.6 b) Изпадна в заблуда, заблудя се обае сѹетъні снве лв лъжві снві лві. въ мѣрлѣхъ не оправьдті СП 61.10 оправьдт сѧ Изч М З А СК СП Гр δικαιόω оправъдт оправдт оправьдіт оправьдті Вж. при оправьдат Нвб