Исторически речник
оправьдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оправьдат сѧоправьдаѭ, оправьдаѫ, оправьдаѧ, оправьдаюоправьдаш, оправьдаеш, оправьдаашоправьдатъ, оправьдаетъ, оправьдаатъ, оправьдать, оправьдаеть, оправьдаать, оправьдат, оправьдает, оправьдаатоправьдамъ, оправьдаемъ, оправьдаамъ, оправьдамь, оправьдаемь, оправьдаамь, оправьдам, оправьдаем, оправьдаам, оправьдамо, оправьдаемо, оправьдаамооправьдате, оправьдаете, оправьдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оправьдаѭтъ, оправьдаѫтъ, оправьдаѧтъ, оправьдаютъ, оправьдаѭть, оправьдаѫть, оправьдаѧть, оправьдають, оправьдаѭт, оправьдаѫт, оправьдаѧт, оправьдаютоправьдавѣ, оправьдаевѣ, оправьдаавѣоправьдата, оправьдаета, оправьдаатаоправьдате, оправьдаете, оправьдаатеоправьдаоправьда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оправьдамъ, оправьдамь, оправьдамоправьдатеоправьдавѣоправьдатаоправьдахъ, оправьдахь, оправьдахоправьда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оправьдаоправьдахомъ, оправьдахомь, оправьдахом, оправьдахмꙑоправьдастеоправьдашѧ, оправьдашѫ, оправьдаша, оправьдаше, оправьдахѫоправьдаховѣоправьдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оправьдастеоправьдаахъ, оправьдахъ, оправьдаахь, оправьдахь, оправьдаах, оправьдахоправьдааше, оправьдашеоправьдааше, оправьдашеоправьдаахомъ, оправьдахомъ, оправьдаахомь, оправьдахомь, оправьдаахом, оправьдахомоправьдаашете, оправьдашете, оправьдаасте, оправьдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оправьдаахѫ, оправьдахѫ, оправьдаахѹ, оправьдахѹоправьдааховѣ, оправьдаховѣоправьдаашета, оправьдашета, оправьдааста, оправьдастаоправьдаашете, оправьдашете, оправьдаасте, оправьдасте
оправьдат сѧ -оправьдаѭ сѧ -оправьдаш сѧ св Стана праведен, освободя се от грях, оправдая се ѡ(правъда сѧ) отъ грѣхъ (...) (х)омъ съ хмъ. вѣрѹ (...) демъ с нмъ Е 19б 11 Изч Е Гр δικαιόομαι ѡправъдат сѧ Вж. при оправьдат Нвб