Исторически речник
оклеветават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оклеветаватоклеветаваѭ, оклеветаваѫ, оклеветаваѧ, оклеветаваюоклеветаваш, оклеветаваеш, оклеветаваашоклеветаватъ, оклеветаваетъ, оклеветаваатъ, оклеветавать, оклеветаваеть, оклеветаваать, оклеветават, оклеветавает, оклеветаваатоклеветавамъ, оклеветаваемъ, оклеветаваамъ, оклеветавамь, оклеветаваемь, оклеветаваамь, оклеветавам, оклеветаваем, оклеветаваам, оклеветавамо, оклеветаваемо, оклеветаваамооклеветавате, оклеветаваете, оклеветаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оклеветаваѭтъ, оклеветаваѫтъ, оклеветаваѧтъ, оклеветаваютъ, оклеветаваѭть, оклеветаваѫть, оклеветаваѧть, оклеветавають, оклеветаваѭт, оклеветаваѫт, оклеветаваѧт, оклеветаваютоклеветававѣ, оклеветаваевѣ, оклеветаваавѣоклеветавата, оклеветаваета, оклеветаваатаоклеветавате, оклеветаваете, оклеветаваатеоклеветаваоклеветава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оклеветавамъ, оклеветавамь, оклеветавамоклеветаватеоклеветававѣоклеветаватаоклеветавахъ, оклеветавахь, оклеветавахоклеветава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оклеветаваоклеветавахомъ, оклеветавахомь, оклеветавахом, оклеветавахмꙑоклеветавастеоклеветавашѧ, оклеветавашѫ, оклеветаваша, оклеветаваше, оклеветавахѫоклеветаваховѣоклеветаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оклеветавастеоклеветаваахъ, оклеветавахъ, оклеветаваахь, оклеветавахь, оклеветаваах, оклеветавахоклеветавааше, оклеветавашеоклеветавааше, оклеветавашеоклеветаваахомъ, оклеветавахомъ, оклеветаваахомь, оклеветавахомь, оклеветаваахом, оклеветавахомоклеветаваашете, оклеветавашете, оклеветаваасте, оклеветавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оклеветаваахѫ, оклеветавахѫ, оклеветаваахѹ, оклеветавахѹоклеветавааховѣ, оклеветаваховѣоклеветаваашета, оклеветавашета, оклеветавааста, оклеветавастаоклеветаваашете, оклеветавашете, оклеветаваасте, оклеветавасте
оклеветават -оклеветаваѭ -оклеветаваш несв сег деят същ оклеветаваѩ м ед [ὁ] παραλαλῶν, ὁ καταλαλῶν Клеветник бже ... въсъ денъ срамъ моі прѣдъ мнѫѭ естъ. ї стѹдъ ліца моего крꙑ мѩ. ѡтъ гласа поносѩщаго  оклеветаваѭщаго СП 43.17 млость і сѫдъ поѭ тебѣ гі ... ꙁълаго не ꙁнахъ. ѡклетаⷡⷶѭштаго (погр. вм. ѡкле(ве)ⷡтⷶаѭштаго, Север., с. 129, бел. под линия) таі скрънѣго своего. сего вꙑгънахъ СП 100.5 Изч СП ѡклеветават Вж. при оклеветат Нвб