Исторически речник
окамѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окамѣнтокамѣнѭ, окамѣнѧ, окамѣнюокамѣншокамѣнтъ, окамѣнть, окамѣнтокамѣнмъ, окамѣнмь, окамѣнм, окамѣнмоокамѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окамѣнѧтъ, окамѣнѧть, окамѣнѧтокамѣнвѣокамѣнтаокамѣнтеокамѣнокамѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окамѣнмъ, окамѣнмь, окамѣнмокамѣнтеокамѣнвѣокамѣнтаокамѣнхъ, окамѣнхь, окамѣнхокамѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окамѣнокамѣнхомъ, окамѣнхомь, окамѣнхом, окамѣнхмꙑокамѣнстеокамѣншѧ, окамѣншѫ, окамѣнша, окамѣнше, окамѣнхѫокамѣнховѣокамѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окамѣнстеокамѣнꙗахъ, окамѣнѣахъ, окамѣнаахъ, окамѣнѣхъ, окамѣнꙗхъ, окамѣнѧахъ, окамѣнѧхъ, окамѣнꙗахь, окамѣнѣахь, окамѣнаахь, окамѣнѣхь, окамѣнꙗхь, окамѣнѧахь, окамѣнѧхь, окамѣнꙗах, окамѣнѣах, окамѣнаах, окамѣнѣх, окамѣнꙗх, окамѣнѧах, окамѣнѧхокамѣнꙗаше, окамѣнѣаше, окамѣнааше, окамѣнѣше, окамѣнꙗше, окамѣнѧаше, окамѣнѧшеокамѣнꙗаше, окамѣнѣаше, окамѣнааше, окамѣнѣше, окамѣнꙗше, окамѣнѧаше, окамѣнѧшеокамѣнꙗахомъ, окамѣнѣахомъ, окамѣнаахомъ, окамѣнѣхомъ, окамѣнꙗхомъ, окамѣнѧахомъ, окамѣнѧхомъ, окамѣнꙗахомь, окамѣнѣахомь, окамѣнаахомь, окамѣнѣхомь, окамѣнꙗхомь, окамѣнѧахомь, окамѣнѧхомь, окамѣнꙗахом, окамѣнѣахом, окамѣнаахом, окамѣнѣхом, окамѣнꙗхом, окамѣнѧахом, окамѣнѧхомокамѣнꙗашете, окамѣнѣашете, окамѣнаашете, окамѣнѣшете, окамѣнꙗшете, окамѣнꙗасте, окамѣнѣасте, окамѣнаасте, окамѣнѣсте, окамѣнꙗсте, окамѣнѧасте, окамѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окамѣнꙗахѫ, окамѣнѣахѫ, окамѣнаахѫ, окамѣнѣхѫ, окамѣнꙗхѫ, окамѣнꙗахѹ, окамѣнѣахѹ, окамѣнаахѹ, окамѣнѣхѹ, окамѣнꙗхѹ, окамѣнѧахѹ, окамѣнѧхѹокамѣнꙗаховѣ, окамѣнѣаховѣ, окамѣнааховѣ, окамѣнѣховѣ, окамѣнꙗховѣ, окамѣнѧаховѣ, окамѣнѧховѣокамѣнꙗашета, окамѣнѣашета, окамѣнаашета, окамѣнѣшета, окамѣнꙗшета, окамѣнꙗаста, окамѣнѣаста, окамѣнааста, окамѣнѣста, окамѣнꙗста, окамѣнѧаста, окамѣнѧстаокамѣнꙗашете, окамѣнѣашете, окамѣнаашете, окамѣнѣшете, окамѣнꙗшете, окамѣнꙗасте, окамѣнѣасте, окамѣнаасте, окамѣнѣсте, окамѣнꙗсте, окамѣнѧасте, окамѣнѧсте
окамѣнт вж окамент