Исторически речник
обѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѣст сѧобѣшѫ, обѣшѹобѣсшобѣстъ, обѣсть, обѣстобѣсмъ, обѣсмь, обѣсм, обѣсмообѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѣсѧтъ, обѣсѧть, обѣсѧтобѣсвѣобѣстаобѣстеобѣсобѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѣсмъ, обѣсмь, обѣсмобѣстеобѣсвѣобѣстаобѣсхъ, обѣсхь, обѣсхобѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѣсобѣсхомъ, обѣсхомь, обѣсхом, обѣсхмꙑобѣсстеобѣсшѧ, обѣсшѫ, обѣсша, обѣсше, обѣсхѫобѣсховѣобѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѣсстеобѣшаахъ, обѣшахъ, обѣшаахь, обѣшахь, обѣшаах, обѣшахобѣшааше, обѣшашеобѣшааше, обѣшашеобѣшаахомъ, обѣшахомъ, обѣшаахомь, обѣшахомь, обѣшаахом, обѣшахомобѣшаашете, обѣшашете, обѣшаасте, обѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѣшаахѫ, обѣшахѫ, обѣшаахѹ, обѣшахѹобѣшааховѣ, обѣшаховѣобѣшаашете, обѣшашете, обѣшаасте, обѣшастеобѣшаашета, обѣшашета, обѣшааста, обѣшаста
обѣст сѧ -обѣшѫ сѧ -обѣсш сѧ св обѣст сѧ вꙑ κρέμαμαι τῷ τραχήλῳ Хвърля се някому на шията, овеся се въ кꙑхъ мѣстѣхъ жвеш повѣждъ. да тамо прдѫ. т обѣшѫ сꙙ вꙑ тво С 242.12 Изч С Вж. при обѣст Нвб