Исторически речник
объсѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
объсѣнтобъсѣнѭ, объсѣнѧ, объсѣнюобъсѣншобъсѣнтъ, объсѣнть, объсѣнтобъсѣнмъ, объсѣнмь, объсѣнм, объсѣнмообъсѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
объсѣнѧтъ, объсѣнѧть, объсѣнѧтобъсѣнвѣобъсѣнтаобъсѣнтеобъсѣнобъсѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
объсѣнмъ, объсѣнмь, объсѣнмобъсѣнтеобъсѣнвѣобъсѣнтаобъсѣнхъ, объсѣнхь, объсѣнхобъсѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
объсѣнобъсѣнхомъ, объсѣнхомь, объсѣнхом, объсѣнхмꙑобъсѣнстеобъсѣншѧ, объсѣншѫ, объсѣнша, объсѣнше, объсѣнхѫобъсѣнховѣобъсѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
объсѣнстеобъсѣнꙗахъ, объсѣнѣахъ, объсѣнаахъ, объсѣнѣхъ, объсѣнꙗхъ, объсѣнѧахъ, объсѣнѧхъ, объсѣнꙗахь, объсѣнѣахь, объсѣнаахь, объсѣнѣхь, объсѣнꙗхь, объсѣнѧахь, объсѣнѧхь, объсѣнꙗах, объсѣнѣах, объсѣнаах, объсѣнѣх, объсѣнꙗх, объсѣнѧах, объсѣнѧхобъсѣнꙗаше, объсѣнѣаше, объсѣнааше, объсѣнѣше, объсѣнꙗше, объсѣнѧаше, объсѣнѧшеобъсѣнꙗаше, объсѣнѣаше, объсѣнааше, объсѣнѣше, объсѣнꙗше, объсѣнѧаше, объсѣнѧшеобъсѣнꙗахомъ, объсѣнѣахомъ, объсѣнаахомъ, объсѣнѣхомъ, объсѣнꙗхомъ, объсѣнѧахомъ, объсѣнѧхомъ, объсѣнꙗахомь, объсѣнѣахомь, объсѣнаахомь, объсѣнѣхомь, объсѣнꙗхомь, объсѣнѧахомь, объсѣнѧхомь, объсѣнꙗахом, объсѣнѣахом, объсѣнаахом, объсѣнѣхом, объсѣнꙗхом, объсѣнѧахом, объсѣнѧхомобъсѣнꙗашете, объсѣнѣашете, объсѣнаашете, объсѣнѣшете, объсѣнꙗшете, объсѣнꙗасте, объсѣнѣасте, объсѣнаасте, объсѣнѣсте, объсѣнꙗсте, объсѣнѧасте, объсѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
объсѣнꙗахѫ, объсѣнѣахѫ, объсѣнаахѫ, объсѣнѣхѫ, объсѣнꙗхѫ, объсѣнꙗахѹ, объсѣнѣахѹ, объсѣнаахѹ, объсѣнѣхѹ, объсѣнꙗхѹ, объсѣнѧахѹ, объсѣнѧхѹобъсѣнꙗаховѣ, объсѣнѣаховѣ, объсѣнааховѣ, объсѣнѣховѣ, объсѣнꙗховѣ, объсѣнѧаховѣ, объсѣнѧховѣобъсѣнꙗашета, объсѣнѣашета, объсѣнаашета, объсѣнѣшета, объсѣнꙗшета, объсѣнꙗаста, объсѣнѣаста, объсѣнааста, объсѣнѣста, объсѣнꙗста, объсѣнѧаста, объсѣнѧстаобъсѣнꙗашете, объсѣнѣашете, объсѣнаашете, объсѣнѣшете, объсѣнꙗшете, объсѣнꙗасте, объсѣнѣасте, объсѣнаасте, объсѣнѣсте, объсѣнꙗсте, объсѣнѧасте, объсѣнѧсте
объсѣнт -объсѣнѫ -объсѣнш св Осеня, завладея, обхвана дхъ стꙑ вьндетъ въ тꙙ  сла вꙑшьнꙗаго обьсѣнтъ тꙙ С 10.25 Изч С Гр ἐπισκιάζω обьсѣнт Вж осѣнт Нвб Срв обсеня диал ОА ДА обсен ’сянка’ диал НГер ЕтМл