Исторически речник
осѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осѣнтосѣнѭ, осѣнѧ, осѣнюосѣншосѣнтъ, осѣнть, осѣнтосѣнмъ, осѣнмь, осѣнм, осѣнмоосѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осѣнѧтъ, осѣнѧть, осѣнѧтосѣнвѣосѣнтаосѣнтеосѣносѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осѣнмъ, осѣнмь, осѣнмосѣнтеосѣнвѣосѣнтаосѣнхъ, осѣнхь, осѣнхосѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осѣносѣнхомъ, осѣнхомь, осѣнхом, осѣнхмꙑосѣнстеосѣншѧ, осѣншѫ, осѣнша, осѣнше, осѣнхѫосѣнховѣосѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осѣнстеосѣнꙗахъ, осѣнѣахъ, осѣнаахъ, осѣнѣхъ, осѣнꙗхъ, осѣнѧахъ, осѣнѧхъ, осѣнꙗахь, осѣнѣахь, осѣнаахь, осѣнѣхь, осѣнꙗхь, осѣнѧахь, осѣнѧхь, осѣнꙗах, осѣнѣах, осѣнаах, осѣнѣх, осѣнꙗх, осѣнѧах, осѣнѧхосѣнꙗаше, осѣнѣаше, осѣнааше, осѣнѣше, осѣнꙗше, осѣнѧаше, осѣнѧшеосѣнꙗаше, осѣнѣаше, осѣнааше, осѣнѣше, осѣнꙗше, осѣнѧаше, осѣнѧшеосѣнꙗахомъ, осѣнѣахомъ, осѣнаахомъ, осѣнѣхомъ, осѣнꙗхомъ, осѣнѧахомъ, осѣнѧхомъ, осѣнꙗахомь, осѣнѣахомь, осѣнаахомь, осѣнѣхомь, осѣнꙗхомь, осѣнѧахомь, осѣнѧхомь, осѣнꙗахом, осѣнѣахом, осѣнаахом, осѣнѣхом, осѣнꙗхом, осѣнѧахом, осѣнѧхомосѣнꙗашете, осѣнѣашете, осѣнаашете, осѣнѣшете, осѣнꙗшете, осѣнꙗасте, осѣнѣасте, осѣнаасте, осѣнѣсте, осѣнꙗсте, осѣнѧасте, осѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осѣнꙗахѫ, осѣнѣахѫ, осѣнаахѫ, осѣнѣхѫ, осѣнꙗхѫ, осѣнꙗахѹ, осѣнѣахѹ, осѣнаахѹ, осѣнѣхѹ, осѣнꙗхѹ, осѣнѧахѹ, осѣнѧхѹосѣнꙗаховѣ, осѣнѣаховѣ, осѣнааховѣ, осѣнѣховѣ, осѣнꙗховѣ, осѣнѧаховѣ, осѣнѧховѣосѣнꙗашета, осѣнѣашета, осѣнаашета, осѣнѣшета, осѣнꙗшета, осѣнꙗаста, осѣнѣаста, осѣнааста, осѣнѣста, осѣнꙗста, осѣнѧаста, осѣнѧстаосѣнꙗашете, осѣнѣашете, осѣнаашете, осѣнѣшете, осѣнꙗшете, осѣнꙗасте, осѣнѣасте, осѣнаасте, осѣнѣсте, осѣнꙗсте, осѣнѧасте, осѣнѧсте
осѣнт -осѣнѭ -осѣнш св объсѣнт -объсѣнѭ -объсѣнш 1. Засенча, скрия под сянката си се же емѹ глѭштю бꙑстъ облакъ. ꙇ осѣн ѩ  ѹбоѣшѧ же сѧ М Лк 9.34 З Скрия, защитя. плештема своіма осѣнітъ тѩ. ї подъ крілѣ его надѣеші сѩ СП 90.4 Закрия, покрия. прꙁьр на раба твоего сего ... оскръблена болѣꙁнѭ. несвѣтълоѭ. ѡсѣнена мракомь темьнꙑмь СЕ 32b 6 2. Прен. За дух — осеня, озаря дхъ стꙑ надетъ на тѧ. ꙇ сла вꙑшънѣаго осѣнтъ тѧ М Лк 1.35 З А СК дхъ стꙑ вьндетъ въ тꙙ  сла вꙑшьнꙗаго обьсѣнтъ тꙙ С 10.25 та бо ха спса пржтъ. не съ мѫжемъ бꙑвъш ... нъ дхѹ стѹ осѣн҄ьшѹ ѭ С 482.29 Изч М З А СК СП СЕ С Гр ἐπισκιάζω осѣніт ѡсѣнт обьсѣнт Нвб осеня ВА НГер ЕтМл Срв обсуна ’омаям, омагьосам, обзема’ диал ДА