Исторически речник
обогащат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обогащатобогащаѭ, обогащаѫ, обогащаѧ, обогащаюобогащаш, обогащаеш, обогащаашобогащатъ, обогащаетъ, обогащаатъ, обогащать, обогащаеть, обогащаать, обогащат, обогащает, обогащаатобогащамъ, обогащаемъ, обогащаамъ, обогащамь, обогащаемь, обогащаамь, обогащам, обогащаем, обогащаам, обогащамо, обогащаемо, обогащаамообогащате, обогащаете, обогащаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обогащаѭтъ, обогащаѫтъ, обогащаѧтъ, обогащаютъ, обогащаѭть, обогащаѫть, обогащаѧть, обогащають, обогащаѭт, обогащаѫт, обогащаѧт, обогащаютобогащавѣ, обогащаевѣ, обогащаавѣобогащата, обогащаета, обогащаатаобогащате, обогащаете, обогащаатеобогащаобогаща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обогащамъ, обогащамь, обогащамобогащатеобогащавѣобогащатаобогащахъ, обогащахь, обогащахобогаща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обогащаобогащахомъ, обогащахомь, обогащахом, обогащахмꙑобогащастеобогащашѧ, обогащашѫ, обогащаша, обогащаше, обогащахѫобогащаховѣобогащаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обогащастеобогащаахъ, обогащахъ, обогащаахь, обогащахь, обогащаах, обогащахобогащааше, обогащашеобогащааше, обогащашеобогащаахомъ, обогащахомъ, обогащаахомь, обогащахомь, обогащаахом, обогащахомобогащаашете, обогащашете, обогащаасте, обогащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обогащаахѫ, обогащахѫ, обогащаахѹ, обогащахѹобогащааховѣ, обогащаховѣобогащаашета, обогащашета, обогащааста, обогащастаобогащаашете, обогащашете, обогащаасте, обогащасте
обогащат -обогащаѭ -обогащаш несв Обогатявам, правя някого да добие по–ценни качества гі бже ... слоѭ стааго твоего дха. ꙇ ѹмнож жта ꙁем. ꙇ дрѣва сельнаа блⷢаслов. да вꙿсѣмь обогащаем раб тво. ꙇ вꙿсь доволъ мѫще. ꙇꙁбꙑтъкѹемъ СЕ 12b 16—17 Изч СЕ Гр πλουτίζω Вж. при обогатт Нвб