Исторически речник
облѣщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облѣщ сѧоблѣкѫ, облѣкѹоблѣешоблѣетъ, облѣеть, облѣетоблѣемъ, облѣемь, облѣем, облѣемооблѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облѣкѫтъ, облѣкѹтъ, облѣкѫть, облѣкѹть, облѣкѫт, облѣкѹтоблѣевѣоблѣетаоблѣетеоблѣцоблѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облѣцѣмъоблѣцѣтеоблѣцѣвѣоблѣцѣтаоблѣкохъ, облѣкохь, облѣкохоблѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облѣеоблѣкохомъ, облѣкохомь, облѣкохом, облѣкохмꙑоблѣкостеоблѣкошѧ, облѣкошѫ, облѣкоша, облѣкоше, облѣкохѫоблѣкоховѣоблѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облѣкосте*облѣаахъ*облѣааше*облѣааше*облѣаахомъ*облѣаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*облѣаахѫ*облѣааховѣ*облѣаашета*облѣаашете
облѣщ сѧ -облѣкѫ сѧ -облѣеш сѧ св Облека се, сложа дреха не пьцѣте сѧ дшеѭ вашеѭ. то ѣсте л то пете. н тѣломъ вашмъ въ то облѣете сѧ. не (дша) л больш естъ пштѧ.  тѣло одеждѧ М Мт 6.25 З,А, СК. Срв. Лк 12.22 М,З; С 290.21 браⷮ. облѣцѣте сѧ ѣко ꙁбран боу Е 38а 13 съкрꙑлъ сꙙ с отъ ба ꙗко нагъ. нъ се съкрꙑлъ с вь себѣ ба нага. обльклъ сꙙ с въ срамьнѫѭ кожьнѫѭ рꙁѫ С 470.7—8 Образно. глѭ же вамъ. ѣко н соломонъ во вьсе славѣ свое облѣе сѧ. ѣко еднъ отъ схъ М Мт 6.29 З,А, СК. Срв. Лк 12.27 М З СК вꙑ же сѣдѣте въ градѣ ерѹсалмъсцѣ. доньдеже облѣете сѧ слоѭ съ вꙑше М Лк 24.49 З А братѣ... дънъ прблж сѧ. оⷮвръꙁѣте дѣла тъмнаѣ облѣцамъ же сѧ въ орѫже (с)вѣта Е 5а 17 Срв. РII 3.28—29 гъ въцр сѧ. въ лѣпотѫ сѧ облѣ Е 25а 11 Срв. СП92.1 СЕ97b 14 въ ст(т) (...) (ѫ) подобѫ облъкъ сѧ Е 39б 2  облѣе сѩ вь клѩтвѫ ѣко вь рꙁѫ СП 108.18 сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тъмѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье С 475.14 хвалмъ тꙙ г съ сеѭ рꙁоѭ.  грѣхъ съ себе съвлаꙙште. понеже ꙁа ꙁмꙗ облѣкохомъ сꙙ ха дѣльма съвлѣщѣмъ сꙙ С 90.24 днⷭе. ветъхꙑѩ грѣховънꙑѩ рꙁꙑ. ѡтъвръгъше. въ новꙑѩ  нестьлѣнънꙑѩ облѣхомъ сѧ (!) СЕ 2а 9 облѣщ сѧ въ кого, облѣщ сѧ въ обраꙁъ кого ἐνδύομαί τινα, μορφὴν φορέω τινός Приема образ на, приема начина на живот на съвлъкъше сѧ. ветъхааго ка. тьлѣѭщааго похотемъ нестьнꙑмъ. мꙿногообраꙁънааго ꙁмѣ. ѡблѣетъ сѧ въ новааго адама. съꙁъданааго по богѹ СЕ 94а 24—25 Срв. РII 3.34—35  въптъ павьлꙿ глагол҄ꙙ. лко въ ха крьстсте сꙙ. въ ха облѣкосте сꙙ. не моꙁѣмъ ѹбо посрамт праꙁдьньства сего молѫ сꙙ С 493.3—4 бъ сꙑ ноꙙдъ ...  бꙑстъ послѹшлвъ до сьмрьт. да нꙑ отъ вѣьнꙑѧ сьмьрт ꙁбавтъ. въ рабї обраꙁъ сꙙ облѣе ангельскꙑ владꙑка С 480.9 М З А СК Е СП СЕ С Р Гр ἐνδύομαι περιβάλλομαι ѡблѣщ сѧ Вж. при облѣщ Нвб