Исторически речник
обложт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обложт сѧобложѫ, обложѹобложшобложтъ, обложть, обложтобложмъ, обложмь, обложм, обложмообложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обложѧтъ, обложѧть, обложѧтобложвѣобложтаобложтеобложоблож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обложмъ, обложмь, обложмобложтеобложвѣобложтаобложхъ, обложхь, обложхоблож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обложобложхомъ, обложхомь, обложхом, обложхмꙑобложстеобложшѧ, обложшѫ, обложша, обложше, обложхѫобложховѣобложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обложстеобложаахъ, обложахъ, обложаахь, обложахь, обложаах, обложахобложааше, обложашеобложааше, обложашеобложаахомъ, обложахомъ, обложаахомь, обложахомь, обложаахом, обложахомобложаашете, обложашете, обложаасте, обложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обложаахѫ, обложахѫ, обложаахѹ, обложахѹобложааховѣ, обложаховѣобложаашета, обложашета, обложааста, обложастаобложаашете, обложашете, обложаасте, обложасте
обложт сѧ -обложѫ сѧ -обложш сѧ св Покрия се, обвия се [образно] ꙗкоже аште ръвънѹте женамъ. прѣмѣнте ѹтварь ѭже обложен сте. млостѭ обложвъше сꙙ С 447.7 Изч С Гр περιτίϑεμαι Вж. при обложт Нвб