Исторически речник
обленъ  
обленъ [погр. С 360.8—9] вж облѣщ