Исторически речник
облат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облатоблаѫ, облаѹоблашоблатъ, облать, облатобламъ, обламь, облам, обламооблате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облаѧтъ, облаѧть, облаѧтоблавѣоблатаоблатеоблаобла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обламъ, обламь, обламоблатеоблавѣоблатаоблахъ, облахь, облахобла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облаоблахомъ, облахомь, облахом, облахмꙑобластеоблашѧ, облашѫ, облаша, облаше, облахѫоблаховѣобласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
областеоблааахъ, облаахъ, облааахь, облаахь, облааах, облаахоблаааше, облаашеоблаааше, облаашеоблааахомъ, облаахомъ, облааахомь, облаахомь, облааахом, облаахомоблааашете, облаашете, облааасте, облаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облааахѫ, облаахѫ, облааахѹ, облаахѹоблаааховѣ, облааховѣоблааашета, облаашета, облаааста, облаастаоблааашете, облаашете, облааасте, облаасте
облат -облаѫ -облаш несв Обличам, слагам дреха нъ прведѫті пострженааго къ олътарю.  облатъ  ппъ СЕ 96b 21 Изч СЕ Гр ἐνδύω ѡблат Вж. при облат сѧ Нвб