Исторически речник
нꙁъвенъ  
нꙁъвенъ [погр. СЕ 52а 4] вж нꙁъвест