Исторически речник
несъвѣтьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
несъвѣтьство, несъвѣтъство, несъвѣтствонесъвѣтьства, несъвѣтъства, несъвѣтстванесъвѣтьствѹ, несъвѣтъствѹ, несъвѣтствѹнесъвѣтьствомь, несъвѣтъствомь, несъвѣтствомь, несъвѣтьствомъ, несъвѣтъствомъ, несъвѣтствомънесъвѣтьствѣ, несъвѣтъствѣ, несъвѣтствѣнесъвѣтьства, несъвѣтъства, несъвѣтства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
несъвѣтьствъ, несъвѣтъствъ, несъвѣтествъ, несъвѣтьствь, несъвѣтствь, несъвѣтьстъвь, несъвѣтстъвь, несъвѣтьстьвь, несъвѣтстьвьнесъвѣтрьствомъ, несъвѣтъствомъ, несъвѣтствомъ, несъвѣтьствомь, несъвѣтъствомь, несъвѣтствомьнесъвѣтьствꙑ, несъвѣтъствꙑ, несъвѣтствꙑнесъвѣтьствѣхъ, несъвѣтъствѣхъ, несъвѣтствѣхъ, несъвѣтьствѣхь, несъвѣтъствѣхь, несъвѣтствѣхьнесъвѣтьствѣ, несъвѣтъствѣ, несъвѣтствѣнесъвѣтьствѹ, несъвѣтъствѹ, несъвѣтствѹ
NnDu
несъвѣтьствома, несъвѣтъствома, несъвѣтствома
несъвѣтьство ср Безразсъдство, безумие, необмисленост ѡ веле ѹмъ беꙁѹмьꙗ.  сьвѣтъ несьвѣтъ несьвѣтьства пльнъ. стоꙿнкъ благꙑхъ. рѣкам мъ благодѣанꙗ дастъ С 398.15 Изч С Калка от гр ἀβουλία несьвѣтьство Вж. при несъвѣтъ Нвб