Исторически речник
несъвѣтъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
несъвѣтъ, несъвѣтьнесъвѣтанесъвѣтѹ, несъвѣтовнесъвѣтъ, несъвѣтьнесъвѣтанесъвѣтомь, несъвѣтомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
несъвѣтѣнесъвѣтенесъвѣт, несъвѣтовенесъвѣтъ, несъвѣть, несъвѣтовъ, несъвѣтовьнесъвѣтомъ, несъвѣтомь, несъвѣтовомъ, несъвѣтовомьнесъвѣтꙑ, несъвѣтовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
несъвѣтꙑ, несъвѣтовꙑ, несъвѣтъмнесъвѣтѣхъ, несъвѣтѣхь, несъвѣтохъ, несъвѣтохь, несъвѣтовохъ, несъвѣтовохьнесъвѣтанесъвѣтѹнесъвѣтома
несъвѣтъ м Безразсъдство, безумие ѡ веле ѹмъ беꙁѹмьꙗ.  сьвѣтъ несьвѣтъ несьвѣтьства пльнъ. стоꙿнкъ благꙑхъ. рѣкам мъ благодѣанꙗ дастъ С 398.15 Изч С несьвѣтъ Нвб несвет ’безсъзнание, несвяст’ диал ВА НГер ДА Срв несвяст