Исторически речник
неоскѫдѣньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неоскѫдѣньнъ, неоскѫдѣньньнеоскѫдѣньнанеоскѫдѣньнѹнеоскѫдѣньнъ, неоскѫдѣньньнеоскѫдѣньнанеоскѫдѣньномь, неоскѫдѣньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньне, неоскѫдѣньнꙑнеоскѫдѣньннеоскѫдѣньнъ, неоскѫдѣньньнеоскѫдѣньномъ, неоскѫдѣньномьнеоскѫдѣньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неоскѫдѣньнꙑнеоскѫдѣньнѣхъ, неоскѫдѣньнѣхьнеоскѫдѣньнанеоскѫдѣньнѹнеоскѫдѣньноманеоскѫдѣньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неоскѫдѣньнанеоскѫдѣньнѹнеоскѫдѣньнонеоскѫдѣньнанеоскѫдѣньномь, неоскѫдѣньномънеоскѫдѣньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неоскѫдѣньнанеоскѫдѣньнъ, неоскѫдѣньньнеоскѫдѣньномъ, неоскѫдѣньномьнеоскѫдѣньнанеоскѫдѣньнꙑнеоскѫдѣньнѣхъ, неоскѫдѣньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѹнеоскѫдѣньноманеоскѫдѣньнанеоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнѫнеоскѫдѣньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неоскѫдѣньнѫ, неоскѫдѣньнѹнеоскѫдѣньноѭ, неоскѫдѣньноѫ, неоскѫдѣньноѧ, неоскѫдѣньноюнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнꙑнеоскѫдѣньнъ, неоскѫдѣньньнеоскѫдѣньнамъ, неоскѫдѣньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неоскѫдѣньнꙑнеоскѫдѣньнамнеоскѫдѣньнахъ, неоскѫдѣньнахьнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѹнеоскѫдѣньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнонеоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньнаего, неоскѫдѣньнааго, неоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньного, неоскѫдѣньнога, неоскѫдѣньнгонеоскѫдѣньнѹмѹ, неоскѫдѣньнѹемѹ, неоскѫдѣньнѹѹмѹ, неоскѫдѣньнѹмѹ, неоскѫдѣньноомѹ, неоскѫдѣньномѹ, неоскѫдѣньноѹмѹ, неоскѫдѣньнмѹнеоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнонеоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньнаего, неоскѫдѣньнааго, неоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньного, неоскѫдѣньнога, неоскѫдѣньнгонеоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неоскѫдѣньнѣмь, неоскѫдѣньнѣемь, неоскѫдѣньнѣѣмь, неоскѫдѣньнѣамь, неоскѫдѣньнѣмь, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньнѣемъ, неоскѫдѣньнѣѣмъ, неоскѫдѣньнѣамъ, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньномь, неоскѫдѣньномънеоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнꙑ, неоскѫдѣньнонеоскѫдѣньннеоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнѣхъ, неоскѫдѣньнѣхьнеоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньнѣмьнеоскѫдѣньнꙑѧ, неоскѫдѣньнꙑꙗ, неоскѫдѣньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неоскѫдѣньнꙑм, неоскѫдѣньнꙑмнеоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнꙑхьнеоскѫдѣньнаꙗ, неоскѫдѣньнаа, неоскѫдѣньнаѣнеоскѫдѣньнѹю, неоскѫдѣньноюнеоскѫдѣньнꙑма, неоскѫдѣньнꙑманеоскѫдѣньно, неоскѫдѣньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньнаего, неоскѫдѣньнааго, неоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньного, неоскѫдѣньнога, неоскѫдѣньнгонеоскѫдѣньнѹмѹ, неоскѫдѣньнѹемѹ, неоскѫдѣньнѹѹмѹ, неоскѫдѣньнѹмѹ, неоскѫдѣньноомѹ, неоскѫдѣньномѹ, неоскѫдѣньноѹмѹ, неоскѫдѣньнмѹнеоскѫдѣньно, неоскѫдѣньноенеоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньннаего, неоскѫдѣньнааго, неоскѫдѣньнаго, неоскѫдѣньного, неоскѫдѣньнога, неоскѫдѣньнгонеоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмънеоскѫдѣньнѣмь, неоскѫдѣньнѣемь, неоскѫдѣньнѣѣмь, неоскѫдѣньнѣамь, неоскѫдѣньнѣмь, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньнѣемъ, неоскѫдѣньнѣѣмъ, неоскѫдѣньнѣамъ, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньномь, неоскѫдѣньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неоскѫдѣньно, неоскѫдѣньноенеоскѫдѣньнаꙗ, неоскѫдѣньнаа, неоскѫдѣньнаѣ, неоскѫдѣньнаѧнеоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнѣхъ, неоскѫдѣньнѣхьнеоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньнѣмьнеоскѫдѣньнаꙗ, неоскѫдѣньнаа, неоскѫдѣньнаѣ, неоскѫдѣньнаѧнеоскѫдѣньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнꙑхьнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѹю, неоскѫдѣньноюнеоскѫдѣньнꙑма, неоскѫдѣньнꙑманеоскѫдѣньнаꙗ, неоскѫдѣньнаа, неоскѫдѣньнаѣ, неоскѫдѣньнаѧнеоскѫдѣньнꙑѧ, неоскѫдѣньнꙑꙗ, неоскѫдѣньнѫѭ, неоскѫдѣньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнонеоскѫдѣньнѫѭ, неоскѫдѣньнѹю, неоскѫдѣньноѭ, неоскѫдѣньноюнеоскѫдѣньнѫѭ, неоскѫдѣньноѫ, неоскѫдѣньноѧ, неоскѫдѣньноюнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнꙑѧ, неоскѫдѣньнꙑꙗ, неоскѫдѣньнꙑенеоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнѣхъ, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнꙑмъ, неоскѫдѣньнѣмъ, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнꙑмь, неоскѫдѣньнѣмьнеоскѫдѣньнꙑѧ, неоскѫдѣньнꙑꙗ, неоскѫдѣньнꙑенеоскѫдѣньнꙑм, неоскѫдѣньнꙑмнеоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхъ, неоскѫдѣньнꙑхь, неоскѫдѣньнꙑхьнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неоскѫдѣньнꙑма, неоскѫдѣньнꙑманеоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшанеоскѫдѣньнѣшѹ, неоскѫдѣньнѣшюнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неоскѫдѣньнѣшемь, неоскѫдѣньнѣшемънеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѣше, неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшь, неоскѫдѣньнѣшънеоскѫдѣньнѣшемъ, неоскѫдѣньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неоскѫдѣньнѣшѧнеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшанеоскѫдѣньнѣшѹ, неоскѫдѣньнѣшюнеоскѫдѣньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неоскѫдѣньнѣе, неоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшенеоскѫдѣньнѣшанеоскѫдѣньнѣшѹ, неоскѫдѣньнѣшюнеоскѫдѣньнѣе, неоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшенеоскѫдѣньнѣшанеоскѫдѣньнѣшемь, неоскѫдѣньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣе, неоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѣша, неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшь, неоскѫдѣньнѣшънеоскѫдѣньнѣшемъ, неоскѫдѣньнѣшемьнеоскѫдѣньнѣша, неоскѫдѣньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшѹ, неоскѫдѣньнѣшюнеоскѫдѣньнѣшеманеоскѫдѣньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неоскѫдѣньнѣшѧ, неоскѫдѣньнѣшѫ, неоскѫдѣньнѣшенеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшѫ, неоскѫдѣньнѣшѧ, неоскѫдѣньнѣшѹнеоскѫдѣньнѣшеѭ, неоскѫдѣньнѣшеѫ, неоскѫдѣньнѣшеѧ, неоскѫдѣньнѣшеюнеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неоскѫдѣньнѣшѧ, неоскѫдѣньнѣшѫ, неоскѫдѣньнѣшенеоскѫдѣньнѣшь, неоскѫдѣньнѣшънеоскѫдѣньнѣшамъ, неоскѫдѣньнѣшамьнеоскѫдѣньнѣшѧ, неоскѫдѣньнѣше, неоскѫдѣньнѣшѫнеоскѫдѣньнѣшамнеоскѫдѣньнѣшахъ, неоскѫдѣньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшѹ, неоскѫдѣньнѣшюнеоскѫдѣньнѣшаманеоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшаго, неоскѫдѣньнѣшаего, неоскѫдѣньнѣшааго, неоскѫдѣньнѣшагонеоскѫдѣньнѣшѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшѹемѹ, неоскѫдѣньнѣшѹѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшюмѹ, неоскѫдѣньнѣшюемѹ, неоскѫдѣньнѣшюѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѣшаго, неоскѫдѣньнѣшаего, неоскѫдѣньнѣшааго, неоскѫдѣньнѣшагонеоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмънеоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмънеоскѫдѣньнѣнеоскѫдѣньнѣше, неоскѫдѣньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхь, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмьнеоскѫдѣньнѣшѧѧ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣшѫѫнеоскѫдѣньнѣшм, неоскѫдѣньнѣшмнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неоскѫдѣньнѣшѹю, неоскѫдѣньнѣшююнеоскѫдѣньнѣшма, неоскѫдѣньнѣшманеоскѫдѣньнѣе, неоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣшенеоскѫдѣньнѣшаго, неоскѫдѣньнѣшаего, неоскѫдѣньнѣшааго, неоскѫдѣньнѣшагонеоскѫдѣньнѣшѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшѹемѹ, неоскѫдѣньнѣшѹѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшюмѹ, неоскѫдѣньнѣшюемѹ, неоскѫдѣньнѣшюѹмѹ, неоскѫдѣньнѣшюмѹнеоскѫдѣньнѣе, неоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неоскѫдѣньнѣшаго, неоскѫдѣньнѣшаего, неоскѫдѣньнѣшааго, неоскѫдѣньнѣшагонеоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмънеоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмънеоскѫдѣньнѣе, неоскѫдѣньнѣ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣшенеоскѫдѣньнѣшаꙗ, неоскѫдѣньнѣшаѣ, неоскѫдѣньнѣшаѧнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхь, неоскѫдѣньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмьнеоскѫдѣньнѣшаꙗ, неоскѫдѣньнѣшаѣ, неоскѫдѣньнѣшаѧнеоскѫдѣньнѣшм, неоскѫдѣньнѣшмнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшѹю, неоскѫдѣньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неоскѫдѣньнѣшма, неоскѫдѣньнѣшманеоскѫдѣньнѣшꙗ, неоскѫдѣньнѣшѣ, неоскѫдѣньнѣшаꙗнеоскѫдѣньнѣшѧѧ, неоскѫдѣньнѣшѧѩ, неоскѫдѣньнѣшѫѫ, неоскѫдѣньнѣшаѧ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣшеѥнеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшѫѫ, неоскѫдѣньнѣшѫѭ, неоскѫдѣньнѣшѧѧ, неоскѫдѣньнѣшѧѩ, неоскѫдѣньнѣшююнеоскѫдѣньнѣшѫѫ, неоскѫдѣньнѣшѫѭ, неоскѫдѣньнѣшѧѧ, неоскѫдѣньнѣшѧѩ, неоскѫдѣньнѣшюю, неоскѫдѣньнѣшеѭ, неоскѫдѣньнѣшеѫ, неоскѫдѣньнѣшеѧ, неоскѫдѣньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшꙗ, неоскѫдѣньнѣшѣнеоскѫдѣньнѣшѧѧ, неоскѫдѣньнѣшѧѩ, неоскѫдѣньнѣшѫѫ, неоскѫдѣньнѣшаѧ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣшеѥнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхь, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмъ, неоскѫдѣньнѣшмь, неоскѫдѣньнѣшмьнеоскѫдѣньнѣшѧѧ, неоскѫдѣньнѣшѧѩ, неоскѫдѣньнѣшѫѫ, неоскѫдѣньнѣшаѧ, неоскѫдѣньнѣшее, неоскѫдѣньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неоскѫдѣньнѣшм, неоскѫдѣньнѣшмнеоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхъ, неоскѫдѣньнѣшхь, неоскѫдѣньнѣшхьнеоскѫдѣньнѣшнеоскѫдѣньнѣшѹю, неоскѫдѣньнѣшююнеоскѫдѣньнѣшма, неоскѫдѣньнѣшма
неоскѫдѣньнъ -ꙑ прил вода неоскѫдѣньнаꙗ Чудотворна вода дажд рабѹ твоемѹ семѹ водѫ. неоскѫдѣнънѫѭ. да облѹѭще еѭ. тебѣ славѫ васꙑлаемъ СЕ 21b 8 Изч СЕ неоскѫдѣнънъ Нвб Вж. при неоскѫдѣмъ