Исторически речник
недѫжьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
недѫжьнкъ, недѫжьнкь, недѫжънкъ, недѫжънкь, недѫжнкъ, недѫжнкьнедѫжьнка, недѫжънка, недѫжнканедѫжьнкѹ, недѫжънкѹ, недѫжнкѹнедѫжьнкъ, недѫжьнкь, недѫжънкъ, недѫжънкь, недѫжнкъ, недѫжнкьнедѫжьнка, недѫжънка, недѫжнканедѫжьнкомь, недѫжьнкомъ, недѫжънкомь, недѫжънкомъ, недѫжнкомь, недѫжнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
недѫжьнцѣ, недѫжънцѣ, недѫжнцѣнедѫжьне, недѫжъне, недѫжненедѫжьнц, недѫжънц, недѫжнцнедѫжьнкъ, недѫжьнкь, недѫжънкъ, недѫжънкь, недѫжнкъ, недѫжнкьнедѫжьнкомъ, недѫжьнкомь, недѫжънкомъ, недѫжънкомь, недѫжнкомъ, недѫжнкомьнедѫжьнкꙑ, недѫжънкꙑ, недѫжнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
недѫжьнкꙑ, недѫжънкꙑ, недѫжнкꙑнедѫжьнцѣхъ, недѫжьнцѣхь, недѫжънцѣхъ, недѫжънцѣхь, недѫжнцѣхъ, недѫжнцѣхьнедѫжьнка, недѫжънка, недѫжнканедѫжьнкѹ, недѫжънкѹ, недѫжнкѹнедѫжьнкома, недѫжънкома, недѫжнкома
недѫжьнкъ м Този, който страда от болест, който има недъг, който е болен; болник не можааше тѹ н едноѩ слꙑ сътворт. тъкмо на мало недѫжьнкъ рѫцѣ въꙁложь сцѣл М Мк 6.5 З на недѫжьнкꙑ рѫкꙑ ... въꙁложѧтъ.  съдрав бѫтъ (!) М Мк 16.18 Изч М З Гр ἄρρωστος Вж. при недѫжьнъ Нвб