Исторически речник
нарцат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нарцат сѧнарѫ, нарцаѭ, нарцаѫ, нарѧ, нарцаѧ, нарѹ, нарцаюнареш, нарцаш, нарцаеш, нарцаашнаретъ, нарцатъ, нарцаетъ, нарцаатъ, нареть, нарцать, нарцаеть, нарцаать, нарет, нарцат, нарцает, нарцаатнаремъ, нарцамъ, нарцаемъ, нарцаамъ, наремь, нарцамь, нарцаемь, нарцаамь, нарем, нарцам, нарцаем, нарцаам, наремо, нарцамо, нарцаемо, нарцаамонарете, нарцате, нарцаете, нарцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нарѫтъ, нарцаѭтъ, нарцаѫтъ, нарцаѧтъ, нарѹтъ, нарцаютъ, нарѫть, нарцаѭть, нарцаѫть, нарцаѧть, нарѹть, нарцають, нарѫт, нарцаѭт, нарцаѫт, нарцаѧт, нарѹт, нарцаютнаревѣ, нарцавѣ, нарцаевѣ, нарцаавѣнарета, нарцата, нарцаета, нарцаатанарете, нарцате, нарцаете, нарцаатенар, нарцанар, нарца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нармъ, нарцамъ, нарѣмъ, нарамъ, нармь, нарцамь, нарѣмь, нарамь, нарм, нарцам, нарѣм, нарамнарте, нарцате, нарѣте, наратенарвѣ, нарцавѣ, нарѣвѣ, наравѣнарта, нарцата, нарѣта, наратанарцахъ, нарцахь, нарцахнарца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нарцанарцахомъ, нарцахомь, нарцахом, нарцахмꙑнарцастенарцашѧ, нарцашѫ, нарцаша, нарцаше, нарцахѫнарцаховѣнарцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нарцастенарцаахъ, нарцахъ, нарцаахь, нарцахь, нарцаах, нарцахнарцааше, нарцашенарцааше, нарцашенарцаахомъ, нарцахомъ, нарцаахомь, нарцахомь, нарцаахом, нарцахомнарцаашете, нарцашете, нарцаасте, нарцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нарцаахѫ, нарцахѫ, нарцаахѹ, нарцахѹнарцааховѣ, нарцаховѣнарцаашета, нарцашета, нарцааста, нарцастанарцаашете, нарцашете, нарцаасте, нарцасте
нарцат сѧ -нарѫ сѧ -нареш сѧ св -нарцаѭ сѧ -нарцаш сѧ несв Наричам се, обявявам се, представям се за някакъв вꙑ же не нарцате сѧ равъв. еднъ бо естъ вашъ ѹтелъ хъ М Мт 23.8 ЗI, А. Срв. Мт 23.7 М, ЗI, А; С 339.21—22 н нарцате сѧ наставьнц. ѣко наставьнкъ вашъ еднъ естъ М Мт 23.10 ЗI А не достотъ т кръстꙗнѹ сꙙ нарцат С 100.11 Срв. С45.24 С147.8—9 М З А С Гр καλέομαι ἐμαυτὸν λέγω λέγομαι ὀνομάζομαι Нвб Вж. при нарещ