Исторически речник
нардьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нардьнъ, нардьньнардьнанардьнѹнардьнъ, нардьньнардьнанардьномь, нардьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нардьнѣнардьне, нардьнꙑнардьннардьнъ, нардьньнардьномъ, нардьномьнардьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нардьнꙑнардьнѣхъ, нардьнѣхьнардьнанардьнѹнардьноманардьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нардьнанардьнѹнардьнонардьнанардьномь, нардьномънардьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нардьнанардьнъ, нардьньнардьномъ, нардьномьнардьнанардьнꙑнардьнѣхъ, нардьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нардьнѣнардьнѹнардьноманардьнанардьнꙑ, нардьнѫнардьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нардьнѫ, нардьнѹнардьноѭ, нардьноѫ, нардьноѧ, нардьноюнардьнѣнардьнꙑнардьнъ, нардьньнардьнамъ, нардьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нардьнꙑнардьнамнардьнахъ, нардьнахьнардьнѣнардьнѹнардьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нардьнꙑ, нардьнꙑ, нардьнонардьнаго, нардьнаего, нардьнааго, нардьнаго, нардьного, нардьнога, нардьнгонардьнѹмѹ, нардьнѹемѹ, нардьнѹѹмѹ, нардьнѹмѹ, нардьноомѹ, нардьномѹ, нардьноѹмѹ, нардьнмѹнардьнꙑ, нардьнꙑ, нардьнонардьнаго, нардьнаего, нардьнааго, нардьнаго, нардьного, нардьнога, нардьнгонардьнꙑмь, нардьнꙑмь, нардьнꙑмъ, нардьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нардьнѣмь, нардьнѣемь, нардьнѣѣмь, нардьнѣамь, нардьнѣмь, нардьнѣмъ, нардьнѣемъ, нардьнѣѣмъ, нардьнѣамъ, нардьнѣмъ, нардьномь, нардьномънардьнꙑ, нардьнꙑ, нардьнонардьннардьнꙑхъ, нардьнꙑхъ, нардьнꙑхь, нардьнꙑхь, нардьнѣхъ, нардьнѣхьнардьнꙑмъ, нардьнꙑмъ, нардьнꙑмь, нардьнꙑмь, нардьнѣмъ, нардьнѣмьнардьнꙑѧ, нардьнꙑꙗ, нардьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нардьнꙑм, нардьнꙑмнардьнꙑхъ, нардьнꙑхъ, нардьнꙑхь, нардьнꙑхьнардьнаꙗ, нардьнаа, нардьнаѣнардьнѹю, нардьноюнардьнꙑма, нардьнꙑманардьно, нардьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нардьнаго, нардьнаего, нардьнааго, нардьнаго, нардьного, нардьнога, нардьнгонардьнѹмѹ, нардьнѹемѹ, нардьнѹѹмѹ, нардьнѹмѹ, нардьноомѹ, нардьномѹ, нардьноѹмѹ, нардьнмѹнардьно, нардьноенардьнаго, нардьннаего, нардьнааго, нардьнаго, нардьного, нардьнога, нардьнгонардьнꙑмь, нардьнꙑмь, нардьнꙑмъ, нардьнꙑмънардьнѣмь, нардьнѣемь, нардьнѣѣмь, нардьнѣамь, нардьнѣмь, нардьнѣмъ, нардьнѣемъ, нардьнѣѣмъ, нардьнѣамъ, нардьнѣмъ, нардьномь, нардьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нардьно, нардьноенардьнаꙗ, нардьнаа, нардьнаѣ, нардьнаѧнардьнꙑхъ, нардьнꙑхъ, нардьнꙑхь, нардьнꙑхь, нардьнѣхъ, нардьнѣхьнардьнꙑмъ, нардьнꙑмъ, нардьнꙑмь, нардьнꙑмь, нардьнѣмъ, нардьнѣмьнардьнаꙗ, нардьнаа, нардьнаѣ, нардьнаѧнардьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нардьнꙑхъ, нардьнꙑхъ, нардьнꙑхь, нардьнꙑхьнардьнѣнардьнѹю, нардьноюнардьнꙑма, нардьнꙑманардьнаꙗ, нардьнаа, нардьнаѣ, нардьнаѧнардьнꙑѧ, нардьнꙑꙗ, нардьнѫѭ, нардьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нардьнѣ, нардьнонардьнѫѭ, нардьнѹю, нардьноѭ, нардьноюнардьнѫѭ, нардьноѫ, нардьноѧ, нардьноюнардьнѣнардьнꙑѧ, нардьнꙑꙗ, нардьнꙑенардьнꙑхъ, нардьнꙑхъ, нардьнѣхъ, нардьнꙑхь, нардьнꙑхь, нардьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нардьнꙑмъ, нардьнꙑмъ, нардьнѣмъ, нардьнꙑмь, нардьнꙑмь, нардьнѣмьнардьнꙑѧ, нардьнꙑꙗ, нардьнꙑенардьнꙑм, нардьнꙑмнардьнꙑхъ, нардьнꙑхъ, нардьнꙑхь, нардьнꙑхьнардьнѣнардьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нардьнꙑма, нардьнꙑманардьнѣ, нардьнѣшнардьнѣшанардьнѣшѹ, нардьнѣшюнардьнѣнардьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нардьнѣшемь, нардьнѣшемънардьнѣшнардьнѣнардьнѣше, нардьнѣшнардьнѣшь, нардьнѣшънардьнѣшемъ, нардьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нардьнѣшѧнардьнѣшнардьнѣшхъ, нардьнѣшхьнардьнѣшанардьнѣшѹ, нардьнѣшюнардьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нардьнѣе, нардьнѣ, нардьнѣшенардьнѣшанардьнѣшѹ, нардьнѣшюнардьнѣе, нардьнѣ, нардьнѣшенардьнѣшанардьнѣшемь, нардьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нардьнѣшнардьнѣе, нардьнѣнардьнѣша, нардьнѣшнардьнѣшь, нардьнѣшънардьнѣшемъ, нардьнѣшемьнардьнѣша, нардьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нардьнѣшнардьнѣшхъ, нардьнѣшхьнардьнѣшнардьнѣшѹ, нардьнѣшюнардьнѣшеманардьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нардьнѣшѧ, нардьнѣшѫ, нардьнѣшенардьнѣшнардьнѣшѫ, нардьнѣшѧ, нардьнѣшѹнардьнѣшеѭ, нардьнѣшеѫ, нардьнѣшеѧ, нардьнѣшеюнардьнѣшнардьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нардьнѣшѧ, нардьнѣшѫ, нардьнѣшенардьнѣшь, нардьнѣшънардьнѣшамъ, нардьнѣшамьнардьнѣшѧ, нардьнѣше, нардьнѣшѫнардьнѣшамнардьнѣшахъ, нардьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нардьнѣшнардьнѣшѹ, нардьнѣшюнардьнѣшаманардьнѣ, нардьнѣшнардьнѣшаго, нардьнѣшаего, нардьнѣшааго, нардьнѣшагонардьнѣшѹмѹ, нардьнѣшѹемѹ, нардьнѣшѹѹмѹ, нардьнѣшѹмѹ, нардьнѣшюмѹ, нардьнѣшюемѹ, нардьнѣшюѹмѹ, нардьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нардьнѣнардьнѣшаго, нардьнѣшаего, нардьнѣшааго, нардьнѣшагонардьнѣшмь, нардьнѣшмь, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмънардьнѣшмь, нардьнѣшмь, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмънардьнѣнардьнѣше, нардьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нардьнѣшхъ, нардьнѣшхъ, нардьнѣшхь, нардьнѣшхьнардьнѣшмъ, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмьнардьнѣшѧѧ, нардьнѣшее, нардьнѣшѫѫнардьнѣшм, нардьнѣшмнардьнѣшхъ, нардьнѣшхъ, нардьнѣшхьнардьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нардьнѣшѹю, нардьнѣшююнардьнѣшма, нардьнѣшманардьнѣе, нардьнѣ, нардьнѣшее, нардьнѣшенардьнѣшаго, нардьнѣшаего, нардьнѣшааго, нардьнѣшагонардьнѣшѹмѹ, нардьнѣшѹемѹ, нардьнѣшѹѹмѹ, нардьнѣшѹмѹ, нардьнѣшюмѹ, нардьнѣшюемѹ, нардьнѣшюѹмѹ, нардьнѣшюмѹнардьнѣе, нардьнѣ, нардьнѣшее, нардьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нардьнѣшаго, нардьнѣшаего, нардьнѣшааго, нардьнѣшагонардьнѣшмь, нардьнѣшмь, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмънардьнѣшмь, нардьнѣшмь, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмънардьнѣе, нардьнѣ, нардьнѣшее, нардьнѣшенардьнѣшаꙗ, нардьнѣшаѣ, нардьнѣшаѧнардьнѣшхъ, нардьнѣшхъ, нардьнѣшхь, нардьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нардьнѣшмъ, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмьнардьнѣшаꙗ, нардьнѣшаѣ, нардьнѣшаѧнардьнѣшм, нардьнѣшмнардьнѣшхъ, нардьнѣшхъ, нардьнѣшхьнардьнѣшнардьнѣшѹю, нардьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нардьнѣшма, нардьнѣшманардьнѣшꙗ, нардьнѣшѣ, нардьнѣшаꙗнардьнѣшѧѧ, нардьнѣшѧѩ, нардьнѣшѫѫ, нардьнѣшаѧ, нардьнѣшее, нардьнѣшеѥнардьнѣшнардьнѣшѫѫ, нардьнѣшѫѭ, нардьнѣшѧѧ, нардьнѣшѧѩ, нардьнѣшююнардьнѣшѫѫ, нардьнѣшѫѭ, нардьнѣшѧѧ, нардьнѣшѧѩ, нардьнѣшюю, нардьнѣшеѭ, нардьнѣшеѫ, нардьнѣшеѧ, нардьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нардьнѣшнардьнѣшꙗ, нардьнѣшѣнардьнѣшѧѧ, нардьнѣшѧѩ, нардьнѣшѫѫ, нардьнѣшаѧ, нардьнѣшее, нардьнѣшеѥнардьнѣшхъ, нардьнѣшхъ, нардьнѣшхь, нардьнѣшхьнардьнѣшмъ, нардьнѣшмъ, нардьнѣшмь, нардьнѣшмьнардьнѣшѧѧ, нардьнѣшѧѩ, нардьнѣшѫѫ, нардьнѣшаѧ, нардьнѣшее, нардьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нардьнѣшм, нардьнѣшмнардьнѣшхъ, нардьнѣшхъ, нардьнѣшхь, нардьнѣшхьнардьнѣшнардьнѣшѹю, нардьнѣшююнардьнѣшма, нардьнѣшма
нардьнъ -ꙑ прил хрꙁма нардьна псткѩ μύρον νάρδου πιστικῆς Миро от нард прде жена ꙇмѫшт алавастръ хрꙁмꙑ. наръдънꙑ псткѩ драгꙑ. ꙇ съкрѹшъш алабастръ въꙁлѣ емѹ на главѫ М Мк 14.3, Изч М З наръдънъ Вж. при нардъ Нвб