Исторически речник
нардъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
нардъ, нардьнарданардѹ, нардовнардъ, нардьнарданардомь, нардомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
нардѣнарденард, нардовенардъ, нардь, нардовъ, нардовьнардомъ, нардомь, нардовомъ, нардовомьнардꙑ, нардовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
нардꙑ, нардовꙑ, нардъмнардѣхъ, нардѣхь, нардохъ, нардохь, нардовохъ, нардовохьнарданардѹнардома
нардъ - а м хрꙁма [мѵро] нарда псткѩ μύρον νάρδου πιστικῆς Миро — ароматично вещество, добивано от корените на тревистото растение нард марѣ же премъш лтрѫ хрꙁмꙑ. нарда псткѩ мъногоцѣнънꙑ. помаꙁа ноѕѣ свѣ ... храмна же сплън сѧ отъ вонѧ хрꙁмънꙑѩ М Йо 12.3, Изч М З А СК От финикийски Нвб нард остар ОА ВА ЕтМл