Исторически речник
наготоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наготоватнаготѹѭ, наготѹѫ, наготѹѧ, наготѹюнаготѹш, наготѹеш, наготѹѹшнаготѹтъ, наготѹетъ, наготѹѹтъ, наготѹть, наготѹеть, наготѹѹть, наготѹт, наготѹет, наготѹѹтнаготѹмъ, наготѹемъ, наготѹѹмъ, наготѹмь, наготѹемь, наготѹѹмь, наготѹм, наготѹем, наготѹѹм, наготѹмо, наготѹемо, наготѹѹмонаготѹте, наготѹете, наготѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наготѹѭтъ, наготѹѫтъ, наготѹѧтъ, наготѹютъ, наготѹѭть, наготѹѫть, наготѹѧть, наготѹють, наготѹѭт, наготѹѫт, наготѹѧт, наготѹютнаготѹвѣ, наготѹевѣ, наготѹѹвѣнаготѹта, наготѹета, наготѹѹтанаготѹте, наготѹете, наготѹѹтенаготѹнаготѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наготѹмъ, наготѹмь, наготѹмнаготѹтенаготѹвѣнаготѹтанаготовахъ, наготовахь, наготовахнаготова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наготованаготовахомъ, наготовахомь, наготовахом, наготовахомꙑнаготовастенаготовашѧ, наготовашѫ, наготоваша, наготоваше, наготовахѫнаготоваховѣнаготоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наготовастенаготоваахъ, наготовахъ, наготоваахь, наготовахь, наготоваах, наготовахнаготовааше, наготовашенаготовааше, наготовашенаготоваахомъ, наготовахомъ, наготоваахомь, наготовахомь, наготоваахом, наготовахомнаготоваашете, наготовашете, наготоваасте, наготовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наготоваахѫ, наготовахѫ, наготоваахѹ, наготовахѹнаготовааховѣ, наготоваховѣнаготоваашета, наготовашета, наготовааста, наготовастанаготоваашете, наготовашете, наготоваасте, наготовасте
наготоват -наготѹѭ -наготѹш несв Гол съм, беден съм, нямам облекло ꙇ алъкат бо маш.  жѧдат. ꙇ наготоват. ꙇ досажденѹ т бꙑват. ꙇ порѫганѹ. поношенѹ же  ꙇꙁгънанѹ СЕ 90а 25 Изч СЕ Гр γυμνητεύω Вж. при нагота Нвб