Исторически речник
нагота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
наготанаготꙑ, наготѫнаготѣнаготѫ, наготѹнаготоѭ, наготоѫ, наготоѧ, наготоюнаготѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
наготонаготꙑнаготъ, наготьнаготамъ, наготамьнаготамнаготахъ, наготахь
NfOuNfGuNfDu
наготѣнаготѹнаготама
нагота -ꙑ ж Голота  отъвръгъ наготѫ облѣц сꙙ вь стотѫ. а не протв сꙙ мьнѣ акꙑ онсї С 48.26 даждъ м ѡ владꙑко. сего всꙙштааго на дрѣ(!) нага. да покрꙑѭ покрꙑвьшааго мого състава наготѫ С 455.10 Изч С Гр γυμνότης γύμνωσις. Срв. нагость Срв нагость Нвб нагота книж остар ОА ВА РРОДД