Исторически речник
мѫтт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мѫтт сѧмѫщѫ, мѫщѹмѫтшмѫттъ, мѫтть, мѫттмѫтмъ, мѫтмь, мѫтм, мѫтмомѫтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѫтѧтъ, мѫтѧть, мѫтѧтмѫтвѣмѫттамѫттемѫтмѫт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѫтмъ, мѫтмь, мѫтммѫттемѫтвѣмѫттамѫтхъ, мѫтхь, мѫтхмѫт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мѫтмѫтхомъ, мѫтхомь, мѫтхом, мѫтхмꙑмѫтстемѫтшѧ, мѫтшѫ, мѫтша, мѫтше, мѫтхѫмѫтховѣмѫтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мѫтстемѫщаахъ, мѫщахъ, мѫщаахь, мѫщахь, мѫщаах, мѫщахмѫщааше, мѫщашемѫщааше, мѫщашемѫщаахомъ, мѫщахомъ, мѫщаахомь, мѫщахомь, мѫщаахом, мѫщахоммѫщаашете, мѫщашете, мѫщаасте, мѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мѫщаахѫ, мѫщахѫ, мѫщаахѹ, мѫщахѹмѫщааховѣ, мѫщаховѣмѫщаашета, мѫщашета, мѫщааста, мѫщастамѫщаашете, мѫщашете, мѫщаасте, мѫщасте
мѫтт сѧ -мѫщѫ сѧ -мѫтш сѧ несв Лутам се їде ѹбо обраꙁомъ ходітъ лвкъ. обае въсѹе мѫтть сѩ СП 38.7 Изч СП Гр ταράσσομαι Вж. при мѫтт Нвб