Исторически речник
мѫтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мѫттмѫщѫ, мѫщѹмѫтшмѫттъ, мѫтть, мѫттмѫтмъ, мѫтмь, мѫтм, мѫтмомѫтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѫтѧтъ, мѫтѧть, мѫтѧтмѫтвѣмѫттамѫттемѫтмѫт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѫтмъ, мѫтмь, мѫтммѫттемѫтвѣмѫттамѫтхъ, мѫтхь, мѫтхмѫт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мѫтмѫтхомъ, мѫтхомь, мѫтхом, мѫтхмꙑмѫтстемѫтшѧ, мѫтшѫ, мѫтша, мѫтше, мѫтхѫмѫтховѣмѫтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мѫтстемѫщаахъ, мѫщахъ, мѫщаахь, мѫщахь, мѫщаах, мѫщахмѫщааше, мѫщашемѫщааше, мѫщашемѫщаахомъ, мѫщахомъ, мѫщаахомь, мѫщахомь, мѫщаахом, мѫщахоммѫщаашете, мѫщашете, мѫщаасте, мѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мѫщаахѫ, мѫщахѫ, мѫщаахѹ, мѫщахѹмѫщааховѣ, мѫщаховѣмѫщаашета, мѫщашета, мѫщааста, мѫщастамѫщаашете, мѫщашете, мѫщаасте, мѫщасте
мѫтт -мѫщѫ -мѫтш несв Смущавам, вълнувам, тревожа пршъдъ же господь мръ нашъ съпрꙙта сѫпротвънꙑхъ ловѣкъ скврънꙑ. мѫтꙙштꙙѧ жꙁн сеѧ сласт слано море С 352.15—16 Изч С Гр ταράσσω Нвб мътя [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА