Исторически речник
моснъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
моснъ, мосньмоснамоснѹмоснъ, мосньмоснамосномь, мосномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
моснѣмоснъмоснмоснъ, мосньмосномъ, мосномьмоснꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
моснꙑмоснѣхъ, моснѣхьмоснамоснѹмосномамосно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
моснамоснѹмосномоснамосномь, мосномъмоснѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
моснамоснъ, мосньмосномъ, мосномьмоснамоснꙑмоснѣхъ, моснѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
моснѣмоснѹмосномамоснамоснꙑ, моснѫмоснѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
моснѫ, моснѹмосноѭ, мосноѫ, мосноѧ, мосноюмоснѣмоснꙑмоснъ, мосньмоснамъ, моснамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
моснꙑмоснаммоснахъ, моснахьмоснѣмоснѹмоснама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
моснъ прил притеж ЛИ Мойсеев, който принадлежи на Мойсей мѡусно же пон҄еже кротъкъ бѣ  тхъ. ловѣкъ бо мѡӱс рее. крота пае вьсѣхъ ловѣкъ. же на ꙁем. тако прмлꙗаше сꙙ  любьꙗше. ꙗкоже решт лцемъ къ лцѹ.  ѹстꙑ къ ѹстомъ глаголааше. ꙗкоже дрѹгъ къ свомѹ дрѹгѹ С 383.23 Изч С Гр τοῦ Μωϋσέως мѡуснъ Вж. при мос[] Нвб