Исторически речник
лѫка  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лѫкалѫкꙑ, лѫкѫлѫцѣлѫкѫ, лѫкѹлѫкоѭ, лѫкоѫ, лѫкоѧ, лѫкоюлѫцѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лѫколѫкꙑлѫкъ, лѫкьлѫамъ, лѫамьлѫамлѫахъ, лѫахь
NfOuNfGuNfDu
лѫцѣлѫкѹлѫкама
лѫка -ꙑ ж Лукавство, коварство, измама рее епархъ ѳеѡфлъ. лѫкам анѳупатъ посъла да веден бѫдете въ ефесъ С 137.5 ѹбо сѧ га. ꙁапрѣщаѭщааго тебѣ ... на немьже вьꙁѧ ѹенкъ его. ҃ћ съребрьнкъ. на негоже прде ѹенкъ сво. ꙇюда скаротъскꙑ.  лобъꙁавꙑ на лѫкахъ СЕ 47b 23 беꙁ лѫкꙑ ἀπεριέργως Без лукавство тъ не простъ жрътвъ кръвавъ. нъ бе съблаꙁна хоштетъ да сꙙ поꙁнатъ отъ прходꙙштїхъ къ н҄емѹ. беꙁ лѫкꙑ  бе ꙁълобꙑ. вѣроват же мѹ ꙗко богъ стнънꙑ С 28.16—17 лѫкам ѹбьнь δολοφονία Убийство чрез измама, коварно убийство етврьтодьнънꙑ ож мрьтвъ бꙑвъ.  ѫꙁꙑ грѣховьнꙑхъ растрьꙁаахѫ сꙙ. а он лѫкам на ѹбн на н҄ь творахѫ сꙙ С 387.17 творт лѫкꙑ περιπλανάω Проявявам лукавство повѣждъ ꙁьль.  не твор лѫкъ послѹшнкомъ С 433.4 Изч СЕ С Гр δόλος Вж. при лѫкавъ Нвб