Исторически речник
лобꙑꙁат  
лобꙑꙁат вж лобъꙁат