Исторически речник
лобъꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лобъꙁатлобъжѫ, лобъꙁаѭ, лобъꙁаѫ, лобъꙁаѧ, лобъжѹ, лобъꙁаюлобъжеш, лобъꙁаш, лобъꙁаешлобъжетъ, лобъꙁатъ, лобъꙁаетъ, лобъжеть, лобъꙁать, лобъꙁаеть, лобъжет, лобъꙁат, лобъꙁаетлобъжемъ, лобъꙁамъ, лобъꙁаемъ, лобъжемь, лобъꙁамь, лобъꙁаемь, лобъжем, лобъꙁам, лобъꙁаем, лобъжемо, лобъꙁамо, лобъꙁаемолобъжете, лобъꙁате, лобъꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лобъжѫтъ, лобъꙁаѭтъ, лобъꙁаѫтъ, лобъꙁаѧтъ, лобъжѹтъ, лобъꙁаютъ, лобъжѫть, лобъꙁаѭть, лобъꙁаѫть, лобъꙁаѧть, лобъжѹть, лобъꙁають, лобъжѫт, лобъꙁаѭт, лобъꙁаѫт, лобъꙁаѧт, лобъжѹт, лобъꙁаютлобъжевѣ, лобъꙁавѣ, лобъꙁаевѣлобъжета, лобъꙁата, лобъꙁаеталобъжете, лобъꙁате, лобъꙁаетелобъж, лобъꙁалобъж, лобъꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лобъжмъ, лобъꙁамъ, лобъжѣмъ, лобъжамъ, лобъжмь, лобъꙁамь, лобъжѣмь, лобъжамь, лобъжм, лобъꙁам, лобъжѣм, лобъжамлобъжте, лобъꙁате, лобъжѣте, лобъжателобъжвѣ, лобъꙁавѣ, лобъжѣвѣ, лобъжавѣлобъжта, лобъꙁата, лобъжѣта, лобъжаталобъꙁахъ, лобъꙁахь, лобъꙁахлобъꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лобъꙁалобъꙁахомъ, лобъꙁахомь, лобъꙁахом, лобъꙁахмꙑлобъꙁастелобъꙁашѧ, лобъꙁашѫ, лобъꙁаша, лобъꙁаше, лобъꙁахѫлобъꙁаховѣлобъꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лобъꙁастелобъꙁаахъ, лобъꙁахъ, лобъꙁаахь, лобъꙁахь, лобъꙁаах, лобъꙁахлобъꙁааше, лобъꙁашелобъꙁааше, лобъꙁашелобъꙁаахомъ, лобъꙁахомъ, лобъꙁаахомь, лобъꙁахомь, лобъꙁаахом, лобъꙁахомлобъꙁаашете, лобъꙁашете, лобъꙁаасте, лобъꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лобъꙁаахѫ, лобъꙁахѫ, лобъꙁаахѹ, лобъꙁахѹлобъꙁааховѣ, лобъꙁаховѣлобъꙁаашета, лобъꙁашета, лобъꙁааста, лобъꙁасталобъꙁаашете, лобъꙁашете, лобъꙁаасте, лобъꙁасте
лобъꙁат -лобъжѫ -лобъжеш св несв лобъꙁаѭ -лобъꙁаш Целуна, целувам прѣдаѩ же  дастъ мъ ꙁнамене глѧ. егоже аште лобьжѫ тъ естъ мѣте  М Мт 26.48 З,А, СК. Срв. Лк 22.47 М,З;Мк 14.44 М З  абе прстѫпь къ ісв рее емѹ. радѹі с ѹтелю.  лобъꙁа і СК Мт 26.49 покланѣетъⷭ҇ до ꙁемⷧ҇ѧ прⷣ҇ѣ стⷨ҇ꙑ олътаремь. ꙇ лобъжетъ еваћле СЕ 96а 6 лобꙑꙁаѭтъ  братрѣ вꙿсѣ СЕ 97а 24 лобꙑꙁааше владꙑкѫ с. прстѫп лобьж. трьптъ т владꙑка трьпѣлвꙑ С 426.8, 9 М З А СК СЕ С Гр φιλέω καταφιλέω ἀσπάζομαι лобꙑꙁат Нвб Срв лобзание ср остар поет ОА