Исторически речник
лшт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лшт сѧлшѫ, лшѹлшшлштъ, лшть, лштлшмъ, лшмь, лшм, лшмолште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лшѧтъ, лшѧть, лшѧтлшвѣлшталштелшлш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лшмъ, лшмь, лшмлштелшвѣлшталшхъ, лшхь, лшхлш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лшлшхомъ, лшхомь, лшхом, лшхмꙑлшстелшшѧ, лшшѫ, лшша, лшше, лшхѫлшховѣлшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лшстелшаахъ, лшахъ, лшаахь, лшахь, лшаах, лшахлшааше, лшашелшааше, лшашелшаахомъ, лшахомъ, лшаахомь, лшахомь, лшаахом, лшахомлшаашете, лшашете, лшаасте, лшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лшаахѫ, лшахѫ, лшаахѹ, лшахѹлшааховѣ, лшаховѣлшаашета, лшашета, лшааста, лшасталшаашете, лшашете, лшаасте, лшасте
лшт сѧ -лшѫ сѧ -лшш сѧ несв 1. Лишавам се от нещо съкаж м гі конънѫ моѭ.  сло дънеі мохъ кое естъ. да раꙁѹмѣѭ есо лшѫ. сѩ аꙁъ СП 38.5 арханг҄ел то сповѣдань ꙗко  ꙗнкурѫ дръжꙙтъ. вьса тварь ꙗко  обꙙꙁань повѣдь обностъ. днъ арѡс лштъ сꙙ слова С 509.19 пон҄еже ѹбо не бѣ како вь цѣсарьствь небесꙿное вьнт раꙁбонкѹ. беꙁ крьштеньꙗ. подобааше мѹ покаавъшѹ сꙙ. не лшт сꙙ крьштеньꙗ С 483.16 Отказвам се. не лшішѩ сѩ отъ похоті своеѩ СП 77.30 2. Търпя лишение, недостиг ждвъшю же емѹ вьсѣ. бꙑстъ гладъ крѣпокъ на странѣ то.  тъ наѧтъ лшт сѧ М Лк 15.14 З брате брашно насъ не поставтъ прѣдъ бмъ. н бо аще не ѣмъ лшмъ сѧ н аще ѣмъ ꙁбѫдетъ намъ Е 3а 12 Не ми достига нещо, нуждая се от нещо. вса с съхранхъ отъ юност моеѧ. есого еще лшѫ сѧ СК Мт 19.20 М З СК Е СП С Гр ὑστερέω ὑστερέομαι ἀποστερέομαι στερέομαι ἀμοιρέω лшіт сѧ Вж. при лшат сѧ Нвб