Исторически речник
лшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лшат сѧлшаѭ, лшаѫ, лшаѧ, лшаюлшаш, лшаеш, лшаашлшатъ, лшаетъ, лшаатъ, лшать, лшаеть, лшаать, лшат, лшает, лшаатлшамъ, лшаемъ, лшаамъ, лшамь, лшаемь, лшаамь, лшам, лшаем, лшаам, лшамо, лшаемо, лшаамолшате, лшаете, лшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лшаѭтъ, лшаѫтъ, лшаѧтъ, лшаютъ, лшаѭть, лшаѫть, лшаѧть, лшають, лшаѭт, лшаѫт, лшаѧт, лшаютлшавѣ, лшаевѣ, лшаавѣлшата, лшаета, лшааталшате, лшаете, лшаателшалша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лшамъ, лшамь, лшамлшателшавѣлшаталшахъ, лшахь, лшахлша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лшалшахомъ, лшахомь, лшахом, лшахмꙑлшастелшашѧ, лшашѫ, лшаша, лшаше, лшахѫлшаховѣлшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лшастелшаахъ, лшахъ, лшаахь, лшахь, лшаах, лшахлшааше, лшашелшааше, лшашелшаахомъ, лшахомъ, лшаахомь, лшахомь, лшаахом, лшахомлшаашете, лшашете, лшаасте, лшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лшаахѫ, лшахѫ, лшаахѹ, лшахѹлшааховѣ, лшаховѣлшаашета, лшашета, лшааста, лшасталшаашете, лшашете, лшаасте, лшасте
лшат сѧ -лшаѭ сѧ -лшаш сѧ несв Търпя лишение, лишавам се. б ҇ⷭꙑ гладъ крѣпокъ на странѣ то.  тъ наѧтъ лішаті сѧ А Лк 15.14 СК Изч А СК Гр ὑστερέομαι лішат сѧ Нвб лишавам [се] несв лиша [се] св ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР