Исторически речник
ле(о)нт  
ле(о)нт [З Йо 13.4] вж лент